A. Rahim Abdullah

Dilahirkan di Kangar, Perlis, pada tahun 1948, A. Rahim Abdullah memperolehi ijazah Sarjana Muda Sastera dari Universiti Malaya. Pernah bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka, Berita Harian dan Universiti Utara Malaysia. Kini bertugas di Akademi Seni Kebangsaan. Bidang penulisannya ialah puisi, cerpen dan esei kritik. Buku yang dihasilkannya ialah Pemikiran Sasterawan Nusantara: Satu Perbandingan.