Ahmad Munawar Ismail

Ahmad Munawar Ismail adalah Profesor Madya dan Penyelidik di Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara karya penulisan beliau termasuklah buku Kaedah Penyelidikan Sosial daripada Perspektif Pengajian Islam, Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam, Pemikiran Akidah Islam dan Islam dan Ekstremisme.