Mohd Tarmizi Hasrah

Mohd Tarmizi Hasrah ialah pensyarah kanan di Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia, dengan pengkhususan dalam bidang dialektologi, historical linguistik dan sosiolinguistik. Beliau memperoleh PhD pada tahun 2018, dalam bidang Sosiolinguistik di Universiti Sains Malaysia.