Muhammad Haji Salleh

Muhammad Haji Salleh menulis sejak awal tahun 1960-an, dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Sajak-sajaknya dalam bahasa Inggeris membayangkan gaya T.S. Eliot dan W.H. Auden. Beliau memperoleh ijazah Sarjana Muda Sastera Inggeris di Universiti Singapura, ijazah Sarjana Sastera dari Universiti Malaya pada tahun 1970, dan ijazah Ph.D. dari Universiti Michigan pada tahun 1973. Pada tahun 1977, beliau dilantik sebagai Profesor Tamu di bawah rancangan Fullbright-Hays dan mengajar di North Carolina State University, Raleigh. Muhammad menjadi pensyarah dan Ketua di Jabatan Persuratan Melayu, Timbalan Dekan di Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, dan Pengarah, Institut Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau dilantik sebagai Profesor pada usia 36 tahun dan menjadi “Asian Scholar in Residence” di Universiti Michigan pada tahun 1978. Beliau dipilih menjadi Fulbright Visiting Researcher, di University of California, Berkeley pada tahun 1992-93 manakala pada tahun 1993-1994 beliau menyandang Kerusi Pengajian Melayu di Universiti Leiden, Netherlands.

Beliau pernah menjadi editor jurnal Tenggara, anggota Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan anggota Panel Anugerah Sastera Negara, selain menjadi pengasas serta Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia dari tahun 1978 sehingga 1982.

Muhammad telah menulis lebih 70 buah buku dalam pelbagai genre dan bidang, termasuklah 14 kumpulan puisi perseorangan dan pelbagai antologi bersama. Buku puisi terbaharunya Belajar Jadi Atuk dan Wan (2022) diterbitkan oleh DBP. Karyanya mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, malah telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Beliau juga menterjemah puisi, karya klasik dan kritikan Melayu ke dalam bahasa Inggeris dan juga kebalikannya, antaranya naskhah Genealogy of Kings (2019) terjemahan Sulalatus Salatin yang diterbitkan oleh Penguin.

Muhammad terpilih menjadi Sasterawan Negara pada tahun 1991 dan menerima Anugerah Tokoh Akademik Negara pada tahun 2018. Beliau juga merupakan Sasterawan Negara d Universiti Malaya dan Universiti Islam Antarabangsa.

 • Yang Empunya Cerita: The Mind of the Malay Author
  Out of stock

  Yang Empunya Cerita: The Mind of the Malay Author

  , , RM25.00
 • Dunia ialah Sebuah Aksara: Esei-Esei Sastera Antarabangsa

  Dunia ialah Sebuah Aksara: Esei-Esei Sastera Antarabangsa

  , RM55.00
 • Kembara Henri Fauconnier di Tanah Melayu

  Kembara Henri Fauconnier di Tanah Melayu

  , RM50.00
 • seratus pulau di muara
  Out of stock

  seratus pulau di muara

  , RM55.00
 • Belajar Jadi Atuk dan Wan: Kumpulan Puisi

  Belajar Jadi Atuk dan Wan: Kumpulan Puisi

  , RM23.00
 • Sudah Hampir Malam di Kyoto: Kumpulan Puisi

  Sudah Hampir Malam di Kyoto: Kumpulan Puisi

  , RM25.00
 • Padang Perahu di Lautan

  Padang Perahu di Lautan

  RM35.00
 • Layarkan Kapal dalam Embun: Sepilihan Pantun Minangkabau
  Out of stock

  Layarkan Kapal dalam Embun: Sepilihan Pantun Minangkabau

  RM39.00
 • Kampung Si Fatimah

  Kampung Si Fatimah

  RM50.00
 • Nurani Tanah Melayu

  Nurani Tanah Melayu

  RM40.00
 • Usman Awang: Penghubung Sastera Moden dengan Akar Tradisi

  Usman Awang: Penghubung Sastera Moden dengan Akar Tradisi

  , RM65.00
 • Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi
  Out of stock

  Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi

  , , RM40.00
 • Bila Terkenang Zaman Dahulu: Pantun Pulau Pinang

  Bila Terkenang Zaman Dahulu: Pantun Pulau Pinang

  , RM59.00
 • Ghairah Dunia dalam Empat Baris: Sihir Pantun dan Estetikanya

  Ghairah Dunia dalam Empat Baris: Sihir Pantun dan Estetikanya

  , , RM33.00
 • Sebermula, Maka Tersebutlah... Sebuah Hikayat Diri
  Out of stock

  Sebermula, Maka Tersebutlah… Sebuah Hikayat Diri

  , RM30.00
 • Alegori: Ekspresi Seni Kontemporari Berasaskan Manuskrip Melayu
  Out of stock

  Alegori: Ekspresi Seni Kontemporari Berasaskan Manuskrip Melayu

  , , RM150.00
 • Hang Tuah di Lautan Ceritera

  Hang Tuah di Lautan Ceritera

  , , , RM35.00
 • Pantun dari Tujuh Tanjung
  Out of stock

  Pantun dari Tujuh Tanjung

  , RM44.00
 • Sasterawan Negara Muhammad Haji Salleh: Pencari dan Pemikir

  Sasterawan Negara Muhammad Haji Salleh: Pencari dan Pemikir

  , RM18.00
 • Sulalat-us-Salatin (Sejarah Melayu): Cerakinan Sejarah, Budaya dan Bahasa
  Out of stock

  Sulalat-us-Salatin (Sejarah Melayu): Cerakinan Sejarah, Budaya dan Bahasa

  , , , RM33.00
 • Early History of Penang
  Out of stock

  Early History of Penang

  , , RM20.00
 • The Genealogy of Kings (Sulalatus Salatin)
  Out of stock

  The Genealogy of Kings (Sulalatus Salatin)

  , , RM78.00
 • Petala 7 Sasterawan Negara

  Petala 7 Sasterawan Negara

  , RM60.00
 • Masyarakat Melayu Pulau Pinang dalam Arus Sejarah

  Masyarakat Melayu Pulau Pinang dalam Arus Sejarah

  , RM48.00
 • Akal Budi Adikarya Sulalat al-Salatin
  Out of stock

  Akal Budi Adikarya Sulalat al-Salatin

  , , , RM35.00
 • Sejarah Awal Pulau Pinang
  Out of stock

  Sejarah Awal Pulau Pinang

  , , RM20.00
 • Romance and Laughter in the Archipelago: Essays on Classical and Contemporary Poetics of the Malay World
  Out of stock

  Romance and Laughter in the Archipelago: Essays on Classical and Contemporary Poetics of the Malay World

  , , RM80.00
 • Puitika Sastera Melayu

  Puitika Sastera Melayu

  , , RM40.00
 • Sulalat al-Salatin ya'ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)
  Out of stock

  Sulalat al-Salatin ya’ni Perteturun Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)

  , , RM30.00