Muhammad Yusoff Hashim

Muhammad Yusoff Hashim ialah Profesor Emeritus dalam Pengajian Sejarah, yang berkhidmat di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Beliau juga menjawat jawatan Pro Canselor di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM).