Roziah Sidik @ Mat Sidek

Roziah Sidik @ Mat Sidek ialah pensyarah dalam bidang sejarah dan falsafah sains Islam di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperoleh Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Sejarah dan Falsafah Sains Islam dari Universiti Malaya pada tahun 2010.