Ungku Maimunah Mohd. Tahir

Ungku Maimunah Mohd. Tahir adalah Profesor dan Felo Penyelidik Utama di Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperoleh ijazah Doktor Falsafah dari Australian National University. Beliau berusaha mengembalikan tradisi kepengarangan Melayu-Islam bagi karya kreatif dan kritikan melalui penelitian semula teori dan kerangka sastera Barat serta alat-alat analisisnya. Secara khusus beliau memberi penekanan kepada anjakan baru dalam kritikan sastera Melayu, terutamanya melalui gagasan Persuratan Baru.