Malay

 • Unsur Etnosains Matematik Malayonesia, Jilid II

  Unsur Etnosains Matematik Malayonesia, Jilid II

  , RM46.00
 • Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Bibliografi Dialek Melayu Semenanjung Tanah Melayu

  Bibliografi Dialek Melayu Semenanjung Tanah Melayu

  , RM20.00
 • Dialek Negeri Sembilan: Sikap, Kefahaman, dan Jati Diri

  Dialek Negeri Sembilan: Sikap, Kefahaman, dan Jati Diri

  , , RM30.00
 • Semantik dan Akal Budi Melayu

  Semantik dan Akal Budi Melayu

  , RM20.00
 • Bahasa Melayu Kreol Chetti Melaka: Deskripsi Leksiko-Fonologi

  Bahasa Melayu Kreol Chetti Melaka: Deskripsi Leksiko-Fonologi

  , RM32.00
 • Menghadapi Abad Kedua Puluh Satu

  Menghadapi Abad Kedua Puluh Satu

  , RM20.00
 • Antara Dunia Melayu dengan Dunia Kebangsaan
  Out of stock

  Antara Dunia Melayu dengan Dunia Kebangsaan

  , RM20.00
 • Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu
  Out of stock

  Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu

  , , RM15.00
 • Peribahasa Melayu: Penelitian Makna dan Nilai

  Peribahasa Melayu: Penelitian Makna dan Nilai

  , RM148.00
 • Sejarah Malaysia: Pentafsiran dan Penulisan

  Sejarah Malaysia: Pentafsiran dan Penulisan

  , RM20.00
 • Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam
  Out of stock

  Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam

  , RM38.00
 • Islām: Faham Agama dan Asas Akhlak
  Out of stock

  Islām: Faham Agama dan Asas Akhlak

  , RM38.00
 • Nusantara: Malaysia dan Geopolitik Laut China Selatan

  Nusantara: Malaysia dan Geopolitik Laut China Selatan

  , RM20.00
 • Arkeologi Pra-Islam Pesisir Selat Melaka: Evolusi atau Migrasi
  Out of stock

  Arkeologi Pra-Islam Pesisir Selat Melaka: Evolusi atau Migrasi

  RM20.00
 • Dunia Peribumi dan Alam Sekitar: Langkah ke Hadapan

  Dunia Peribumi dan Alam Sekitar: Langkah ke Hadapan

  , , RM20.00
 • Manuskrip Melayu: Sumber Maklumat Peribumi Melayu

  Manuskrip Melayu: Sumber Maklumat Peribumi Melayu

  , , , RM20.00
 • Ke Arah Pembangunan Rantau Damai: Dinamika Asia Tenggara & Laut China Selatan

  Ke Arah Pembangunan Rantau Damai: Dinamika Asia Tenggara & Laut China Selatan

  , RM20.00
 • Menghubungkan Lautan Malaysia Sebagai Negara Maritim

  Menghubungkan Lautan Malaysia Sebagai Negara Maritim

  , RM20.00
 • Lagu Dodoi Melayu Patani

  Lagu Dodoi Melayu Patani

  , , RM25.00
 • Ringkasan Sejarah Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya
  Out of stock

  Ringkasan Sejarah Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya

  , RM28.00
 • Memetakan Metamatematik

  Memetakan Metamatematik

  RM20.00
 • Out of stock

  Hamba menjadi Sultan: Sketsa Kegemilangan dan Kemerosotan Ekonomi Mamluk

  RM20.00
 • Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu
  Out of stock

  Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

  , , , , RM20.00