Penerbit Universiti Utara Malaysia

A selection of books published by Penerbit Universiti Utara Malaysia, available now at Kawah Buku. For library and agency acquisition, email supply@kawahbuku.com.