Siri Syarahan Perdana Profesor UKM

Bermula sejak pertama kali pada tahun 1972, dengan ucapan yang disampaikan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas.