Ilmu Mandiri (Bah. 2); bersama Syed Farid Alatas 22 June 2023

Ilmu Mandiri tidak tergagas untuk berhadapan satu-satunya eurosentrisme, tetapi juga melawan dan membebaskan segala bentuk orientasi kekuasaan yang memasung alam fikir masyarakat di negara jajahan. Selain teori, metodologi ilmu yang berteraskan kaedah ilmiah semata juga telah mengucilkan tradisi intelektual peribumi yang lebih luas. Pengiktirafan yang selalu ditagih dari Barat menambahkan krisis keilmuan dalam ranah ini. Ilmu Mandiri akan sentiasa berhadapan kekangan sementelah institusi dan autoriti juga tertawan mindanya. Ikuti bahagian akhir perbualan Azan Safar dan Syed Farid Alatas dalam mencerakinkan Ilmu Mandiri dalam menghadapi krisis keilmuan ini.

Narasumber

Syed Farid Alatas adalah profesor di Jabatan Sosiologi, National University of Singapore.

Azan Safar adalah pendiri Kawah Buku.