Ep4 – Sebelum Melaka: Pensejarahan yang Tak Terselesai | Menjadi Malaysia 20 November 2020

Dalam episod 4 siri Menjadi Malaysia, Azan mengajukan persoalan kepada Mad Koy perihal permasalahan dalam pensejarahan Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Kekurangan data dan rekod bertulis menjadi faktor utama kepada kesukaran untuk mendapatkan gambaran yang paling tepat mengenai sesuatu era sebelum Melaka. Mad Koy turut menyebut perihal Malaysia yang tidak mempunyai monumen tinggalan sejarah yang signifikan untuk diangkat, sebagaimana Angkor Wat di Cambodia dan Borobudur di Indonesia.

Narasumber

Ruhan Shahrir adalah sarjana-aktivis, penulis dan pemerhati politik nasional.

Azan Safar adalah pendiri Kawah Buku.