E11 – Mengingati Rustam Sani: Pergulatan Seorang Nasionalis Malaysia | Melawan Lupa 23 April 2021

Seorang sarjana, intelektual awam dan pemikir politik yang berada dalam kelasnya tersendiri, Rustam A. Sani telah pergi meninggalkan kita pada hari ini, 13 tahun yang lalu. Pemergiannya pada usia yang boleh dikira muda, mengejutkan ramai orang terutamanya mereka yang rapat mengikuti wacana sains sosial di Malaysia. Dari buah fikirnya, terhasil rencana, makalah serta buku yang membincangkan persoalan penting buat masyarakat Malaysia amnya dan orang Melayu khususnya. Polemik “Melayu Baru” suatu ketika dulu telah diracik dengan lebih halus oleh Rustam dalam penulisan beliau untuk memberikannya suatu nafas yang lebih segar dalam konteks Malaysia yang majmuk. Dari ketajaman fikiran Rustam juga telah lahir idea ‘bangsa idaman’ menerusi konsep Bangsa Malaysia yang menjadi teras kepada Wawasan 2020. Beberapa gagasan penting lain seputar persoalan nasional turut dinukilkan oleh Rustam dalam teks-teks beliau dan beliau jugalah sosok yang gencar menganjurkan suatu takrif baharu nasionalisme Malaysia yang dikembang dari nasionalisme Melayu. Dalam peringatan ini, Prof Jomo Kwame Sundaram dan anak perempuan Rustam, Puan Ariani telah berkongsikan sisi-sisi Rustam yang jarang diperlihatkan kepada khalayak, dan anekdot kehidupan seorang sarjana besar yang pernah menabur daya fikir dan usaha tenaga yang luhur untuk sebuah cita-cita melahirkan bangsa idaman bernama Bangsa Malaysia.