Ep11 – Historiografi: Suatu Pengenalan | Menjadi Malaysia 8 January 2021

Membuka lembaran 2021 #MenjadiMalaysia, Mad Koy mengajak pendengar kepada suatu pengenalan untuk historiografi (historiography) atau pensejarahan—suatu sub-bidang dalam disiplin sejarah yang menumpukan kajian sejarah kepada sejarah. Dalam takrifan yang lebih khusus historiografi ialah suatu disiplin ilmu yang menumpukan penyelidikan (analisis dan juga kritik) terhadap penulisan-penulisan sejarah dan juga kajian ke atas sejarah yang telah ditulis. Dengan kata lain setiap penulisan sejarah itu ada sejarah disebaliknya. Dan inilah yang menjadi fokus dalam kajian historiografi atau pensejarahan. Justeru, untuk memahami sejarah Malaysia dengan lebih halus dan canggih (sophisticated), maka sedikit sebanyak pengetahuan berkaitan dengan ilmu historiografi atau pensejarahan adalah diperlukan. Mad Koy mengutip sebuah karya sejarawan Malaysia, Cheah Boon Kheng, berjudul “To’ Janggut: Legends, Histories and Perceptions of the 1915 Rebellion in Kelantan“, sebagai suatu contoh kepada sebuah kajian historiografi yang membolehkan pembaca melihat bagaimana sesebuah sejarah itu ditulis, ditanggapi dan ditafsirkan oleh pelbagai kumpulan orang dan bagaimana tafsiran terhadap suatu peristiwa itu boleh bertukar apabila konteks sosial, budaya, politik dan pemikiran berubah.