Ep12 – Historiografi: Mengungkapkan Kebenaran | Menjadi Malaysia 16 January 2021

Bersambung dari Episod 11 siri #MenjadiMalaysia​, Mad Koy menghuraikan dengan lebih lanjut darihal ‘kebenaran’, yang mana menjadi salah satu objektif utama dalam kajian pensejarahan (historiografi). Wacana ‘kebenaran’ telah memunculkan kelompok dan cabang falsafahnya yang tersendiri iaitu empiricism, suatu cabang falsafah yang condong kepada kepercayaan bahawa ‘kebenaran’ hanya boleh diungkap dan dibuktikan menerusi bukti-bukti yang bersifat empirikal. Dari wacana ini, telah lahirnya kritik-kritik, antaranya dari kumpulan sekolah pemikiran Marxist yang mengajukan bahawa ‘kebenaran’ tidak terhad dalam bukti empirikal. Dari kritik-kritik kumpulan Marxist, telah muncul pula beberapa cabang-cabang sejarah yang cuba untuk mengetengahkan kelompongan dalam metodologi dari wacana-wacana yang sebelumnya, antaranya subaltern history.