Ep16 – Sebelum Melaka: Menelusuri Selirat Pensejarahan Funan | Menjadi Malaysia 12 February 2021

Persoalan asas yang cuba dirungkai menerusi perbincangan minggu ini dalam siri #MenjadiMalaysia adalah siapakah Funan dan bagaimana sejarawan menanggapinya. Menurut Mad Koy, dalam menjawab persoalan ini dan teori-teori kemenjadian Funan oleh para sejarawan, menimbangkan perbincangan dari sejarah idea juga menjadi hal yang mustahak kerana ianya mampu memberi sisi pandangan yang lebih objektif, dan menyeluruh, serta meraikan konteks Funan yang sudah berusia ratusan/ribuan tahun lampau. Dalam jalur sejarah idea, meneropong Funan dari kanta zaman sekarang iaitu perbincangan mengenai konsep ras atau etnik Funan, sebagai contoh, mungkin menjadi soalan yang tidak tepat untuk dipertanyakan. Mad Koy menekankan peri pentingnya melihat Funan dari sudut konteks masa dan perkembangan jalur sejarah idea, selain dari bergantung kepada sejarah konvensional semata-mata.