Ep20 – Sebelum Melaka: Champa dalam Catatan Cina dan Viet | Menjadi Malaysia 12 March 2021

Mad Koy menyambung perbincangan dalam siri #MenjadiMalaysia dengan menelusuri Champa dari urutan catatan Cina dan Viet, serta merungkai permasalahan-permasalahan pensejarahannya dari sumber sejarah tersebut. Antara masalah yang diajukan oleh Mad Koy dalam terkait dengan permasalahan ketepatan catatan Cina dan Viet terutamanya perihal nama pemerintah/raja yang wujud dalam catatan tersebut yang saling bercanggah dengan catatan dalam prasasti. Kemungkinan paling besar adalah faktor bahasa dan lenggok sebutan nama yang menyebabkan permasalah ini wujud. Begitu juga halnya dengan nama tempat yang banyak bercanggah antara catatan bertulis dan catatan dalam prasasti. Mad Koy turut menyebut keadaaan catatan Cina dan Viet yang tidak menyeluruh serta tidak memberi gambaran sebenar sesuatu kejadian atau sejarah kerajaan Champa, disebabkan catatan yang ditulis bersifat ‘selective’ dalam seputar hal-hal yang memberi kesan langsung kepada kerajaan Cina dan Viet sahaja. Selain itu, turut disebut dalam permasalahan mengenai tempoh sesuatu catatan tersebut ditulis yang mengambil senggang masa sehingga ratusan tahun, yang mana peristiwa yang berlaku pada abad ke-11 hanya dicatat secara sistematik dan bersifat ensiklopedia dalam abad ke-19. Hal yang demikian menyebabkan Michael Vickery menyebut bahawa seseorang pengkaji “required a religious faith” untuk menerima dan yakin bahawa sesuatu catatan itu benar. Beliau memberi saranan supaya pengkaji-pengkaji Champa lebih berhati-hati dalam mengutip maklumat yang diperolehi daripada catatan-catatan tersebut kerana ketidaktekalan yang terkandung di dalamnya dan untuk membuat rumusan yang lebih baik maka perbandingan dengan catatan-catatan bertulis dari sumber lain, prasasti, binaan dan tinggalan lama serta artifak-artifak arkeologi boleh digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan tepat.