Ep22 – Sebelum Melaka: Indianisasi Champa | Menjadi Malaysia 26 March 2021

Champa melalui tiga era utama, iaitu era sebelum proses indianisasi, sewaktu indianisasi, dan selepas indianisasi. Berikut adalah rangkuman yang cuba disampaikan oleh Mad Koy menerusi episod ini dalam siri #MenjadiMalaysia. Sejarah Champa ditandai dengan siri peperangan dengan kerajaan dalam dinasti Viet dan kerajaan Khmer, dengan Champa berada di tengah antara kedua-dua kerajaan tersebut. Ditambah lagi dengan faktor kedudukan geografinya, pada akhirnya kerajaan purba ini lenyap.