Ep29 – Sebelum Melaka: Champa menurut Dr. Alinor, Bahagian IV | Menjadi Malaysia 21 May 2021

Siri #MenjadiMalaysia memasuki bahagian terakhir bersama Dr. Alinor dalam membincangkan kerajaan Champa, dengan perbincangan dimulakan pada topik mengapa kajian mengenai Champa mengundang risiko dari sudut politik antarabangsa. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Alinor, akan sejarah gerakan pemberontakan dan kemerdekaan Champa dari negara Vietnam. Perkara ini telah mengundang kesukaran buat para pengkaji khususnya, apabila kajian-kajian mengenai Champa tidak mudah dilakukan dalam negara Vietnam, atas faktor pemantauan pihak berkuasa di sana. Perbincangan turut menyentuh persoalan penting mengenai hubungan antara kerajaan Champa dan kerajaan-kerajaan lama di Semenanjung Tanah Melayu. Dr. Alinor juga berkongsikan beberapa teori penting yang perlu para pengkaji Champa kuasai untuk mengkaji dan memahami wacana pensejarahan Champa secara mendalam.