Ep7 – Sebelum Melaka: Raja Mandala | Menjadi Malaysia 11 December 2020

Bersambung dari perbincangan dalam Episod 6, Mad Koy menghuraikan ‘Raja’ dalam bentuk sebuah konsep, yang bukan sekadar suatu sosok individu atau orang, tetapi merupakan sebuah idea yang terbina dari pertembungan dengan peradaban luar terutamanya idea-idea dari wilayah yang sekarang dikenali sebagai India. Pertembungan dan kemasukan idea luar ini bukanlah berbentuk sehala semata-mata tetapi turut diolah dan dibina oleh kepimpinan tempatan untuk melahirkan konsep politik dan kuasa yang bersesuaian dengan lanskap budaya setempat. Mad Koy turut menghuraikan konsep ‘mandala’ sebagai suatu bentuk politi atau sistem pemerintahan keRAJAan-keRAJAan sebelum kedatangan Eropah ke rantau Asia Tenggara ini yang terpusat kepada raja-raja sebagai sumber kuasa dan kekuasaan.