Ep9 – Sebelum Melaka: Entrepôt, Orang Asli, dan KeRAJAan | Menjadi Malaysia 25 December 2020

Melanjutkan pemerian mengenai faktor material, iaitu perdagangan dalam pembentukan keRAJAan-keRAJAan sebelum Melaka, Mad Koy mengajukan prinsip asas ekonomi iaitu permintaan dan penawaran yang wujud melahirkan perdagangan antara komuniti manusia di wilayah-wilayah penempatan yang berbeza. Mad Koy turut menghuraikan faktor lanskap geografi, cuaca, iklim, pergerakan angin, dan sistem ekologi serta sumber alam yang kaya yang terdapat di sekitar kepulauan Asia Tenggara ditambah pula dengan dasar pemerintahan yang mesra perniagaan dan terbuka kepada kehadiran orang asing telah membantu mengembangkan perdagangan dan melahirkan kota-kota pelabuhan entrepot yang sohor. Tidak ketinggalan (tetapi jarang diangkat oleh sejarah arus perdana Malaysia) adalah sumbangan besar daripada komuniti yang sekarang ini dikenali sebagai Orang Asli (termasuk orang laut) yang telah membantu perkembangan keRAJAan-keRAJAan silam di Malaysia suatu waktu dahulu.