Cart 0

Seni Budaya

Showing 1–9 of 10 results

Songket Malaysia

, , ,

RM170.00

Malaysian Chinese

Histories, Cultures, Identities: Studies in Malaysian Chinese Worlds

, , ,

RM48.00

Buku ini diterbitkan atas kesedaran untuk menyemarakkan lagi diskusi ilmiah mengenai teknologi di Alam Melayu. Perbincangan tentang teknologi Melayu, kepintaran dan kepandaian Melayu berteknologi merujuk kepada tukang atau pandai. Istilah tukang merupakan istilah umum untuk ahli teknologi Melayu. Seseorang tukang ialah orang yang mahir atau pandai membuat sesuatu barang. Oleh itu, perbincangan tentang teknologi Melayu ialah perbincangan mengenai tukang dan pertukangan. Pada masa yang sama, pengaruh Islam tergambar dalam perkembangan teknologi Melayu. Bukti paling mudah ialah dengan melihat motif ukiran yang ada di rumah Melayu lama dan juga motif pada pakaian. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa teknologi amat diperlukan untuk maju dalam kehidupan pada masa kini dan akan datang. Bangsa Melayu khususnya perlu mengubah cara berfikir terhadap konsep ilmu teknologi kerana ia adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam. Justeru, penguasaan terhadap ilmu teknologi adalah suatu kefardhuan bagi umat Islam khususnya bangsa Melayu supaya umat Islam menjadi umat contoh dan teladan serta pemimpin kepada umat lain di dunia. Penguasaan terhadap ilmu teknologi juga dapat menjadikan Melayu bangsa yang bermaruah, dihormati, mampu berdikari dan berdaya saing dalam semua bidang, maka, antara kandungan penting dalam buku ini ialah berkaitan dengan sejarah dan falsafah teknologi di Alam Melayu yang meliputi seni bina, kraf tangan, tekstil, peralatan muzik dan pemikiran tokoh. Diharap buku ini mampu memperkembangkan satu lagi korpus ilmu mengenai teknologi di Alam Melayu.

Teknologi di Alam Melayu

, ,

RM45.00

Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu

Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu

, ,

RM35.00

Keris Melayu Semenanjung

Keris Melayu Semenanjung: Suatu Pengenalan

,

RM52.00

Melayu Jawa

Benang Sari Melayu-Jawa

,

RM35.00

Rupa & Gaya : Busana Melayu

, ,

RM200.00

Pakaian Cara Melayu

, ,

RM50.00

Warisan Seni Bina Islam Tradisional Malaysia

, , , ,

RM100.00