Shop

 • Kemelesetan Ekonomi Dunia: Pengalaman Pulau Jawa (1929-1935)

  Kemelesetan Ekonomi Dunia: Pengalaman Pulau Jawa (1929-1935)

  , , RM35.00
 • Dr. Burhanuddin: Putera Setia Melayu Raya

  Dr. Burhanuddin: Putera Setia Melayu Raya

  RM20.00
 • Idea-Idea Melayu Tentang Pembangunan: Daripada Pembesar Feudal Kepada Kapitalis

  Idea-Idea Melayu Tentang Pembangunan: Daripada Pembesar Feudal Kepada Kapitalis

  , , RM35.00
 • Islam dan Sosialisme, karya Syed Hussein Alatas

  Islam dan Sosialisme, karya Syed Hussein Alatas

  , , RM25.00
 • Novel Intertekstual Melayu

  Novel Intertekstual Melayu

  , RM60.00
 • Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

  Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

  , , , , RM35.00
 • Hak Penentuan Kendiri Orang Asal
  Out of stock

  Hak Penentuan Kendiri Orang Asal

  , RM25.00
 • Sejarah Malaysia: Pentafsiran dan Penulisan

  Sejarah Malaysia: Pentafsiran dan Penulisan

  , RM20.00
 • Kamus Kata: Bahasa Melayu Malaysia - Bahasa Indonesia

  Kamus Kata: Bahasa Melayu Malaysia – Bahasa Indonesia

  , , RM35.00
 • Glosari Latin Melayu

  Glosari Latin Melayu

  , RM35.00
 • Tunggu Sekejap... dalam Coretan Warisan

  Tunggu Sekejap… dalam Coretan Warisan

  , RM35.00
 • Kolonialisme dan Fenomena Sastera: Abad Peralihan

  Kolonialisme dan Fenomena Sastera: Abad Peralihan

  , , RM35.00
 • Gaya Kepimpinan Wanita daripada Lensa Malaysia

  Gaya Kepimpinan Wanita daripada Lensa Malaysia

  , RM30.00
 • Unsur Alam dalam Puisi Melayu Moden

  Unsur Alam dalam Puisi Melayu Moden

  , , RM40.00
 • Idea-Idea Pendidikan Berkesan al-Ghazali dan Konfusius
  Out of stock

  Idea-Idea Pendidikan Berkesan al-Ghazali dan Konfusius

  , RM35.00
 • Banjir Pahang: Impak Terhadap Sosioekonomi Kesihatan dan Alam Sekitar

  Banjir Pahang: Impak Terhadap Sosioekonomi Kesihatan dan Alam Sekitar

  , RM40.00
 • Islām dan Sekularisme
  Out of stock

  Islām dan Sekularisme

  , RM60.00
 • Keterancaman Bahasa Orang Asli Duano dan Kanaq

  Keterancaman Bahasa Orang Asli Duano dan Kanaq

  , , RM55.00
 • Bahasa dan Budaya Masyarakat Melayu di Pulau Kokos, Australia

  Bahasa dan Budaya Masyarakat Melayu di Pulau Kokos, Australia

  , RM45.00
 • Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama

  Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama

  , , , RM35.00
 • Anggerik Cinta Shahnon Ahmad

  Anggerik Cinta Shahnon Ahmad

  , , RM68.00
 • Islam dalam Sejarah dan Pemikiran Masyarakat Peranakan Cina di Melaka
  Out of stock

  Islam dalam Sejarah dan Pemikiran Masyarakat Peranakan Cina di Melaka

  , RM58.00
 • Kelopak Pemikiran Sastera Melayu

  Kelopak Pemikiran Sastera Melayu

  , , RM100.00
 • Gender dalam Sastera Melayu

  Gender dalam Sastera Melayu

  , RM38.00
 • Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia

  Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia

  , RM52.00
 • Kata Sapaan Bahasa Minangkabau: Cerminan Adat dan Sistem Sosial

  Kata Sapaan Bahasa Minangkabau: Cerminan Adat dan Sistem Sosial

  , , RM42.00
 • Southeast Asian Middle Classes: Prospects for Social Change and Democratization

  Southeast Asian Middle Classes: Prospects for Social Change and Democratization

  , RM30.00
 • Arkeologi di Malaysia: Dahulu dan Kini
  Out of stock

  Arkeologi di Malaysia: Dahulu dan Kini

  RM50.00
 • Islam dan Melayu dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia
  Out of stock

  Islam dan Melayu dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia

  , , RM45.00
 • Kejatuhan dan Kebangkitan Parti Demokratik Liberal: Puak Gabungan Politik Jepun

  Kejatuhan dan Kebangkitan Parti Demokratik Liberal: Puak Gabungan Politik Jepun

  , RM35.00