Java

  • Kemelesetan Ekonomi Dunia: Pengalaman Pulau Jawa (1929-1935)

    Kemelesetan Ekonomi Dunia: Pengalaman Pulau Jawa (1929-1935)

    , , RM35.00
  • Revolusi dan Rakyat: Kesan Sosioekonomi di Jawa Tengah, 1947-1949

    Revolusi dan Rakyat: Kesan Sosioekonomi di Jawa Tengah, 1947-1949

    , , RM32.00