Kedah

 • Warisan Lembah Bujang Tamadun Terbilang

  Warisan Lembah Bujang Tamadun Terbilang

  , RM38.00
 • Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  , , RM25.00
 • Ulama dan Politik Kedah, 1842-1960
  Out of stock

  Ulama dan Politik Kedah, 1842-1960

  , , , RM28.00
 • Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance
  Out of stock

  Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance

  , , , RM130.00
 • Persatuan Ulama Kedah: Inti Sari Kebangkitan, Gerakan Dakwah dan Kepimpinan

  Persatuan Ulama Kedah: Inti Sari Kebangkitan, Gerakan Dakwah dan Kepimpinan

  , , , RM35.00
 • Marong Mahawangsa: The Keddah Annals

  Marong Mahawangsa: The Keddah Annals

  , , RM36.00
 • Pemikiran Tokoh Ulama Banjar Kedah

  Pemikiran Tokoh Ulama Banjar Kedah

  , , RM48.00
 • Sejarah Kedah
  Out of stock

  Sejarah Kedah

  RM15.00
 • Sejarah Kedah Dua Millenia
  Out of stock

  Sejarah Kedah Dua Millenia

  , RM50.00
 • Lembah Sungai Merbok-Muda: Dari Era Kemerosotan Kedah Tua Hingga Pascakemerdekaan
  Out of stock

  Lembah Sungai Merbok-Muda: Dari Era Kemerosotan Kedah Tua Hingga Pascakemerdekaan

  , RM31.00
 • Malay Kingship in Kedah: Religion, Trade, and Society

  Malay Kingship in Kedah: Religion, Trade, and Society

  , , , RM40.00
 • Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881-1940

  Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881-1940

  , , , RM45.00
 • Sadjarah Riouw Lingga dan Daerah Taaloqnya
  Out of stock

  Sadjarah Riouw Lingga dan Daerah Taaloqnya

  , , , RM75.00
 • Detik-Detik Diri di Daerah Daif
  Out of stock

  Detik-Detik Diri di Daerah Daif

  , RM20.00
 • Perniagaan Haji Di Pulau Pinang dan Dokumentasi Sultan Kedah
  Out of stock

  Perniagaan Haji di Pulau Pinang dan Dokumentasi Sultan Kedah

  , , , , RM120.00
 • Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960
  Out of stock

  Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960

  , , , RM46.00
 • Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran
  Out of stock

  Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran

  , , RM34.00
 • The Peasant Robbers of Kedah, 1900-1929: Historical and Folk Perceptions
  Out of stock

  The Peasant Robbers of Kedah, 1900-1929: Historical and Folk Perceptions

  , , , RM55.00
 • Pengembaraan ke Kedah, Perlis dan Kelantan
  Out of stock

  Pengembaraan ke Kedah, Perlis dan Kelantan

  , , RM12.00