Malay language

 • Unsur Etnosains Matematik Malayonesia, Jilid III
  Out of stock

  Unsur Etnosains Matematik Malayonesia, Jilid III

  , , RM40.00
 • Mencari Makna Diri Melayu: Renungan Untuk Bangsaku
  Out of stock

  Mencari Makna Diri Melayu: Renungan Untuk Bangsaku

  , , RM10.00
 • Bahasa Melayu Urak Lawoi' Pulau Adang, Thailand

  Bahasa Melayu Urak Lawoi’ Pulau Adang, Thailand

  , , , RM20.00
 • (ڤچونتوه: ڤنڠݢامن ڤربهسأن جاوي) Pecontoh: Penanggaman Perbahasaan Jawi
  Out of stock

  ڤچونتوه: ڤنڠݢامن ڤربهسأن جاوي / Pecontoh: Penanggaman Perbahasaan Jawi

  , RM25.00
 • Asas Ilmu Perkamusan Melayu

  Asas Ilmu Perkamusan Melayu

  , , RM30.00
 • Kamus Idris al-Marbawi: Sumbangan dan Peranannya dalam Leksikografi Arab-Melayu
  Out of stock

  Kamus Idris al-Marbawi: Sumbangan dan Peranannya dalam Leksikografi Arab-Melayu

  , , , RM15.00
 • Glosari Dialek Terengganu

  Glosari Dialek Terengganu

  , RM30.00
 • Pengajaran Bahasa, Budaya, dan Pendidikan

  Pengajaran Bahasa, Budaya, dan Pendidikan

  , , RM35.00
 • Ceritera Bahasa
  Out of stock

  Ceritera Bahasa

  , RM20.00
 • Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan
  Out of stock

  Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan

  , RM25.00
 • Teori Asas Nahu
  Out of stock

  Teori Asas Nahu

  , RM35.00
 • Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17

  Nahu Bahasa Melayu Abad Ke-17

  , RM35.00
 • Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk

  , RM20.00
 • Dialek Melayu Sarawak

  Dialek Melayu Sarawak

  , RM20.00
 • Qāmūs al-Ḥamīdī: Iaitu Mengandungi Perkataan-perkataan 'Arab yang Dipinjam dalam Bahasa Melayu

  Qāmūs al-Ḥamīdī: Iaitu Mengandungi Perkataan-perkataan ‘Arab yang Dipinjam dalam Bahasa Melayu

  , RM35.00
 • Minda Melayu Global

  Minda Melayu Global

  , , RM50.00
 • Nahu Melayu Mutakhir

  Nahu Melayu Mutakhir

  , RM40.00
 • Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  Bibliografi Dialek Melayu di Pulau Sumatera

  , , RM30.00
 • Ejaan Rumi Sepanjang Zaman

  Ejaan Rumi Sepanjang Zaman

  , , RM55.00
 • Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu

  , , RM45.00
 • Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi

  Peribahasa Melayu: Pemeri Akal Budi

  , , RM40.00
 • Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah
  Out of stock

  Wacana Teks Genre: Teori dan Kaedah

  , , RM35.00
 • Syed Syeikh al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung
  Out of stock

  Syed Syeikh al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung

  RM18.00
 • Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran

  Teori dan Kaedah Nahu: Sejarah Pertumbuhan Aliran Pemikiran

  , RM30.00
 • Bahasa Melayu di Samudera: Benih yang Baik Menjadi Pulau

  Bahasa Melayu di Samudera: Benih yang Baik Menjadi Pulau

  , , , RM45.00
 • Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu

  Carik-Carik Bulu Ayam: Kisah Runding Bahasa Dunia Melayu

  , , , RM45.00
 • Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah

  , , RM25.00
 • Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  Leksikologi dan Leksikografi Melayu

  , RM86.00
 • Bahasa Melayu: Kelebihannya dan Kekurangannya
  Out of stock

  Bahasa Melayu: Kelebihannya dan Kekurangannya

  , , RM35.00
 • Kitāb Naḥū Jāwī: Petuturan Melayu

  Kitāb Naḥū Jāwī: Petuturan Melayu

  , , RM55.00