Literary Criticism

Showing 61–120 of 143 results

 • Akal Budi Adikarya Sulalat al-Salatin

  Akal Budi Adikarya Sulalat al-Salatin

  , , , RM35.00
 • Sejarah Sastera Tamil

  Sejarah Sastera Tamil

  , , RM20.00
 • Dunia Sahibul Hikayat

  Dunia Sahibul Hikayat

  , , RM24.00
 • Penulisan Rencana dalam Akhbar dan Majalah Melayu, 1900-1950: Wanita

  Penulisan Rencana dalam Akhbar dan Majalah Melayu, 1900-1950: Wanita

  , , , , RM15.00
 • Kuras-Kuras Kreatif
  Out of stock

  Kuras-Kuras Kreatif

  , RM25.00
 • Falsafah, Matematik dan Puisi

  Falsafah, Matematik dan Puisi

  , , , RM26.00
 • Politik Suloh Malaya, 1946-1947

  Politik Suloh Malaya, 1946-1947

  , , , , RM25.00
 • Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu
  Out of stock

  Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu

  , , RM15.00
 • Peribahasa Melayu: Penelitian Makna dan Nilai

  Peribahasa Melayu: Penelitian Makna dan Nilai

  , RM148.00
 • Pengaruh Mesir Terhadap Masyarakat Melayu 1906-1970: Daripada Al-Imam Sehingga Kebangkitan Semula Islam

  Pengaruh Mesir Terhadap Masyarakat Melayu 1906-1970: Daripada Al-Imam Sehingga Kebangkitan Semula Islam

  , , , , RM68.00
 • Penggunaan Bahasa Melayu dalam Naskhah Melayu Patani

  Penggunaan Bahasa Melayu dalam Naskhah Melayu Patani

  , , , RM35.00
 • Novel Intertekstual Melayu

  Novel Intertekstual Melayu

  , RM60.00
 • Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

  Etnosentrisme dalam Syair-Syair Perang Melayu-Belanda

  , , , , RM35.00
 • Tunggu Sekejap... dalam Coretan Warisan

  Tunggu Sekejap… dalam Coretan Warisan

  , RM35.00
 • Kolonialisme dan Fenomena Sastera: Abad Peralihan

  Kolonialisme dan Fenomena Sastera: Abad Peralihan

  , , RM35.00
 • Unsur Alam dalam Puisi Melayu Moden

  Unsur Alam dalam Puisi Melayu Moden

  , , RM40.00
 • Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama

  Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Manuskrip Lama

  , , , RM35.00
 • Anggerik Cinta Shahnon Ahmad

  Anggerik Cinta Shahnon Ahmad

  , , RM68.00
 • Kelopak Pemikiran Sastera Melayu

  Kelopak Pemikiran Sastera Melayu

  , , RM100.00
 • Gender dalam Sastera Melayu

  Gender dalam Sastera Melayu

  , RM38.00
 • Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia

  Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia

  , RM52.00
 • Gagasan Persuratan Baru

  Gagasan Persuratan Baru

  RM70.00
 • al-Simt al-Majid dalam Masyarakat Melayu

  al-Simt al-Majid dalam Masyarakat Melayu

  , , RM30.00
 • Sinhalese Perspectives in Transnational Sri Lankan Literature

  Sinhalese Perspectives in Transnational Sri Lankan Literature

  , RM30.00
 • Seeking Hang Tuah

  Seeking Hang Tuah

  , , , RM52.00
 • Pantun: The Poetry of Passion

  Pantun: The Poetry of Passion

  , , RM42.00
 • Kembara Mencari Sempadan: Catatan Seorang Penyair

  Kembara Mencari Sempadan: Catatan Seorang Penyair

  , RM58.00
 • Majalah al-Islah dan Idea-Idea Pembaharuan

  Majalah al-Islah dan Idea-Idea Pembaharuan

  , , RM25.00
 • Qanun Pahang: Zaman Pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Mahyuddin Shah (1592-1614M)

  Qanun Pahang: Zaman Pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Mahyuddin Shah (1592-1614M)

  , , , RM50.00
 • Kedaulatan dan Kekuasaan Melayu dalam Teks Sastera

  Kedaulatan dan Kekuasaan Melayu dalam Teks Sastera

  , RM48.00
 • Akal Budi Dalam Sastera Rakyat: Naratif dan Bukan Naratif

  Akal Budi Dalam Sastera Rakyat: Naratif dan Bukan Naratif

  , RM85.00
 • Wanita dalam Karya Hamzah Hussin dari Perspektif Kritikan Feminis

  Wanita dalam Karya Hamzah Hussin dari Perspektif Kritikan Feminis

  , RM45.00
 • Sangeetha dalam Kritikan

  Sangeetha dalam Kritikan

  , RM42.00
 • Dunia Maritim dalam Pemikiran Arena Wati

  Dunia Maritim dalam Pemikiran Arena Wati

  , RM35.00
 • Romance and Laughter in the Archipelago: Essays on Classical and Contemporary Poetics of the Malay World

  Romance and Laughter in the Archipelago: Essays on Classical and Contemporary Poetics of the Malay World

  , , RM80.00
 • The Other Salina: A. Samad Said's Masterpiece in Translation

  The Other Salina: A. Samad Said’s Masterpiece in Translation

  , RM39.00
 • The Fiction of Colonial Malaya

  The Fiction of Colonial Malaya

  , , RM30.00
 • Ensera Ayor: Epik Rakyat Iban

  Ensera Ayor: Epik Rakyat Iban

  , , RM53.00
 • Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers

  Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers

  , , , RM50.00
 • Undang-undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan

  Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan

  , , , RM100.00
 • Antara China dengan Tanah Tempatan: Satu Kajian Pemikiran Dwipusat di kalangan Penulis Cina di Tanah Melayu 1919-1957

  Antara China dengan Tanah Tempatan: Satu Kajian Pemikiran Dwipusat di kalangan Penulis Cina di Tanah Melayu 1919-1957

  , , RM85.00
 • Pemikiran Politik Dalam Novel Ahmad Boestamam

  Pemikiran Politik Dalam Novel Ahmad Boestamam

  RM35.00
 • Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua: Satu Analisa Tentang Pemikiran dan Struktur

  Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua: Satu Analisa Tentang Pemikiran dan Struktur

  RM19.00
 • Pandangan Dunia Melayu Pancaran Sastera
  Out of stock

  Pandangan Dunia Melayu Pancaran Sastera

  , , RM30.00
 • Puitika Sastera Melayu

  Puitika Sastera Melayu

  , , RM40.00
 • Jawa di Balik Tabir

  Jawa di Balik Tabir

  , , RM40.00
 • Nilai Sastera Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin

  Nilai Sastera Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin

  , , RM30.00
 • Pemikiran Pramoedya Ananta Toer Dalam Novel-Novel Mutakhirnya
  Out of stock

  Pemikiran Pramoedya Ananta Toer Dalam Novel-Novel Mutakhirnya

  RM30.00
 • Membaca Mitos dan Legenda Kadazandusun

  Membaca Mitos dan Legenda Kadazandusun

  , , RM40.00
 • Keintelektualan Melayu dalam Manuskrip dan Kitab Jawi

  Keintelektualan Melayu dalam Manuskrip dan Kitab Jawi

  , , RM22.00
 • Shahnon Ahmad: Islam, Power and Gender

  Shahnon Ahmad: Islam, Power and Gender

  RM25.00
 • Manuskrip Melayu: Sumber Maklumat Peribumi Melayu

  Manuskrip Melayu: Sumber Maklumat Peribumi Melayu

  , , , RM20.00
 • Cosmopolitan Intimacies: Malay Film Music of the Independence Era

  Cosmopolitan Intimacies: Malay Film Music of the Independence Era

  , , , , RM75.00
 • Hang Tuah: Catatan Okinawa

  Hang Tuah: Catatan Okinawa

  , , , RM58.00RM78.00
 • Pengarahan dan Sinematografi P. Ramlee dan Hussein Haniff

  Pengarahan dan Sinematografi P. Ramlee dan Hussein Haniff

  , RM25.00
 • The Ramayana Tradition in Southeast Asia
  Out of stock

  The Ramayana Tradition in Southeast Asia

  , , RM50.00
 • Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji

  Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji: Huraian Terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intiẓām Waẓā’if al-Malik

  , , , , RM30.00
 • Antara Sejarah dan Mitos: Sejarah Melayu dan Hang Tuah dalam Historiografi Malaysia
  Out of stock

  Antara Sejarah dan Mitos: Sejarah Melayu dan Hang Tuah dalam Historiografi Malaysia

  , , , RM35.00
 • Resisting Colonialist Discourse

  Resisting Colonialist Discourse

  , , RM25.00
 • Kitab Tib MSS 2515 Perpustakaan Negara Malaysia: Kajian Teks dan Suntingan

  Kitab Tib MSS 2515 Perpustakaan Negara Malaysia: Kajian Teks dan Suntingan

  , RM60.00