Malay Studies

 • Syair Sidang Fakir Shaykh Hamzah Fansuri
  Out of stock

  Syair Sidang Fakir Shaykh Hamzah Fansuri

  , , , RM30.00
 • Resisting Colonialist Discourse

  Resisting Colonialist Discourse

  , , RM25.00
 • Peasants under Peripheral Capitalism

  Peasants under Peripheral Capitalism

  , , , , RM15.00
 • Islam Di Nusantara: Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat
  Out of stock

  Islam di Nusantara: Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat

  , , , , RM50.00
 • Peranan Ulama dalam Kesultanan Terengganu
  Out of stock

  Peranan Ulama Dalam Kesultanan Terengganu

  , , , , RM40.00
 • Rihlatus Sirafi: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika
  Out of stock

  Riḥlatus Sīrāfī: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika

  , , , RM50.00
 • Ikthtisar Sejarah Kelantan
  Out of stock

  Ikhtisar Sejarah Kelantan

  , , RM40.00
 • Concluding Postscript to the Origin of the Malay Sha'ir

  Concluding Postscript to the Origin of the Malay Sha’ir

  , , , RM38.00
 • The Origin of the Malay Sha'ir

  The Origin of the Malay Sha’ir

  , , , , RM38.00
 • Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago
  Out of stock

  Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago

  , , , , , RM38.00
 • Adat Melayu Serumpun
  Out of stock

  Adat Melayu Serumpun

  , , , RM38.00
 • Radikalisme Melayu Perak 1945-1970

  Radikalisme Melayu Perak 1945-1970

  , RM54.00
 • Selections from the Selangor Journal
  Out of stock

  Selections from the Selangor Journal

  , , , RM90.00
 • From Inderapura to Darul Makmur: A Deconstructive History of Pahang
  Out of stock

  From Inderapura to Darul Makmur: A Deconstructive History of Pahang

  , RM40.00
 • Cam-Melayu Abad Ke-19: Pemberontakan dan Diaspora
  Out of stock

  Cam-Melayu Abad Ke-19: Pemberontakan dan Diaspora

  , , RM36.00
 • Perniagaan Haji Di Pulau Pinang dan Dokumentasi Sultan Kedah
  Out of stock

  Perniagaan Haji di Pulau Pinang dan Dokumentasi Sultan Kedah

  , , , , RM120.00
 • Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885
  Out of stock

  Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885

  , , , RM85.00
 • Trade and Society in the Straits of Melaka
  Out of stock

  Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830

  , , , , RM85.00
 • Other Malays

  Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World

  , , , RM48.00
 • Lost Times and Untold Tales
  Out of stock

  Lost Times and Untold Tales from the Malay World

  , , , RM49.00
 • Sejarah Naning: Tanah Berkeramat Penghulu Berdaulat

  Sejarah Naning: Tanah Berkeramat Penghulu Berdaulat

  , , RM40.00
 • Naning in Melaka: History, the Custom, Tribes and Clans, the War and Independence
  Out of stock

  Naning in Melaka: History, the Custom, Tribes and Clans, the War and Independence

  , , , RM195.00
 • Historical Fact And Fiction
  Out of stock

  Historical Fact and Fiction

  , , RM180.00
 • Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship
  Out of stock

  Palace, Political Party and Power: A Story of the Socio-Political Development of Malay Kingship

  , , RM55.00
 • Etnosains dan Etnomatematik

  Etnosains dan Etnomatematik Alam Melayu

  , RM64.00
 • Sumbu Dunia Melayu

  Sumbu Dunia Melayu: Hubungan Keserumpunan Malaysia-Indonesia

  , , , , RM78.00
 • Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa
  Out of stock

  Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa

  , RM42.00
 • Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960
  Out of stock

  Guru Melayu dan Politik di Kedah, 1940-1960

  , , , RM46.00
 • Buku ini diterbitkan atas kesedaran untuk menyemarakkan lagi diskusi ilmiah mengenai teknologi di Alam Melayu. Perbincangan tentang teknologi Melayu, kepintaran dan kepandaian Melayu berteknologi merujuk kepada tukang atau pandai. Istilah tukang merupakan istilah umum untuk ahli teknologi Melayu. Seseorang tukang ialah orang yang mahir atau pandai membuat sesuatu barang. Oleh itu, perbincangan tentang teknologi Melayu ialah perbincangan mengenai tukang dan pertukangan. Pada masa yang sama, pengaruh Islam tergambar dalam perkembangan teknologi Melayu. Bukti paling mudah ialah dengan melihat motif ukiran yang ada di rumah Melayu lama dan juga motif pada pakaian. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa teknologi amat diperlukan untuk maju dalam kehidupan pada masa kini dan akan datang. Bangsa Melayu khususnya perlu mengubah cara berfikir terhadap konsep ilmu teknologi kerana ia adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam. Justeru, penguasaan terhadap ilmu teknologi adalah suatu kefardhuan bagi umat Islam khususnya bangsa Melayu supaya umat Islam menjadi umat contoh dan teladan serta pemimpin kepada umat lain di dunia. Penguasaan terhadap ilmu teknologi juga dapat menjadikan Melayu bangsa yang bermaruah, dihormati, mampu berdikari dan berdaya saing dalam semua bidang, maka, antara kandungan penting dalam buku ini ialah berkaitan dengan sejarah dan falsafah teknologi di Alam Melayu yang meliputi seni bina, kraf tangan, tekstil, peralatan muzik dan pemikiran tokoh. Diharap buku ini mampu memperkembangkan satu lagi korpus ilmu mengenai teknologi di Alam Melayu.

  Teknologi di Alam Melayu

  , , RM45.00
 • Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran
  Out of stock

  Pensejarahan Kedah Tua: Satu Kritikan Sumber dan Tafsiran

  , , RM34.00