Out of stock

Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam

TAHA HUSSEIN (b. 1889 – d. 1973) adalah salah seorang penulis dan intelektual Mesir yang sohor, dan merupakan simbol kepada gerakan pembaharuan di Timur Tengah.

Diubahsuai dari judul asal Malapetaka Besar dalam Sejarah Islam

DBP (Cetakan Kedua, 2015)
723 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM25.00

Out of stock

ISBN: 9789836217042 Product ID: 1972 Subjects: , Sub-subjects: ,

Fitnah Terbesar dalam Sejarah Islam memaparkan dan menganalisis peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Khalifah Uthman dan Khalifah Ali yang amat membingungkan. Taha Husain menyebut masa-masa ini sebagai “Fitnah terbesar” (al-finatul-kubra) dalam sejarah Islam yang pengaruhnya amat luas sampai sekarang bahkan mungkin sampai masa-masa yang akan datang.

Buku ini terdiri daripada dua bahagian: Bahagian pertama memaparkan masa pemerintahan Khalifah Úthman, dengan didahului rentetan peristiwa setelah meninggalnya khalifah Úmar, terpilihnya Khalifah Uthman, bibit-bibit kemelut, dan rangkaian peristiwa sampai terbunuhnya Khalifah ‘Uthman. Bahagian kedua memaparkan masa pemerintahan Khalifah ‘Ali, lahirnya para pembangkang, para pemberontak, dan rangkaian peristiwa yang mendebarkan hingga peperangan meletus. Dipaparkan juga segala kesan dan akibat peperangan itu. Suatu kajian tentang sejarah Islam yang mendalam yang ditulis secara jujur, amat berharga dipelajari, berguna bagi para pencinta ilmu, bahkan juga ahli politik.

Pendahuluan

1. Kekuasaan dan Keadilan
2. Keadilan Khalifah ‘Umar r.a.
3. Demokrasi dan Aristokrasi
4. Pemilihan ‘Uthman bin ‘Affan r.a. sebagai Khalifah
5. Bibit-bibit Perpecahan
6. Elitisme Quraisy dalam Dasar Pemerintahan ‘Uthman r.a.
7. Pemecatan dan Perlantikan
8. Kemelut Pertama
9. Pemecatan Abu Musa al-Asy’ari r.a.
10. Mu’awiyah Gabenor Syria
11. Pemecatan ‘Amr bin ‘Ash
12. Kempen Menentang Khalifah ‘Uthman r.a.
13. ‘Abdullah bin Saba’ dan Gerakan Penentangan
14. Gerakan Penentangan di Madinah
15. Sa’ad bin Abi Waqqash
16. Zubair bin ‘Awwam r.a.
17. Talhah bin ‘Ubaidillah
18. ‘Ali bin Abi Talib k.w.
19. ‘Abdullah bin Mas’ud
20. Abu Dzar al-Ghifari
21. ‘Ammar bin Yasir
22. Motif Penentangan
23. Peristiwa-peristiwa Semasa Khalifah ‘Uthman r.a.
24. Di Sekitar Perlantikan dan Pemecatan Pegawai Kerajaan
25. Dasar Kewangan Khalifah ‘Uthman r.a.
26. Perbalahan antara Khalifah ‘Uthman r.a. dengan Kaum Pemberontak
27. Gerakan Kaum Pemberontak
28. Puncak Kemelut: Terbunuhnya Khalifah ‘Uthman r.a.
29. Umat Islam di Simpang Jalan
30. Teka-teki di Sekitar Terbunuhnya Khalifah ‘Uthman r.a.
31. Hari-hari Terakhir Seorang Khalifah
32. Kaum Muslimin Sesudah Khalifah ‘Uthman r.a.
33. Sambutan terhadap Kekhalifahan ‘Ali k.w.
34. Bani Hasyim dan Soal Kekhalifahan
35. ‘Ali k.w. dan Penguasa Daerah
36. Para Pembangkang terhadap ‘Ali k.w.
37. Gerakan Penentangan terhadap ‘Ali k.w.
38. ‘Ali k.w. dan Para Khalifah Sebelumnya
39. Sikap Kufah terhadap ‘Ali k.w.
40. Sikap Bashrah terhadap ‘Ali k.w.
41. Ali k.w. dan Para Pengikutnya
42. Pertukaran Utusan antara ‘Ali k.w. dan ‘Aisyah r.a.
43. Meletusnya Peperangan
44. Berlangsungnya Perang Unta
45. Setelah Perang Unta
46. ‘Ali k.w. di Bashrah
47. Perang Melawan Syam
48. Pertukaran Utusan antara “Ali k.w. dan Mu’awiyah
49. Surat-menyurat antara “Ali k.w. dengan Mu’awiyah
50. Dua Pasukan Disiapsediakan
51. Perang Meletus
52. Keadaan Dua Pasukan
53. Para Pengikut ‘Ali k.w.
54. Majlis Tahkim
55. Cerita tentang ‘Abdullah bin Saba’
56. Kaum Khawarij
57. Dua Orang Perunding
58. ‘Ali k.w. dan Pemberontakan Kaum Khawarij
59. ‘Ali k.w. dan Pengikutnya
60. ‘Ali k.w. dan Gerakan Al-Khirrit
61. Wilayah Kekuasaan ‘Ali k.w.
62. ‘Ali k.w. dan Ibnu ‘Abbas
63. Keghairahan Mu’awiyah terhadap Bashrah
64. Tipu Daya Mu’awiyah
65. Mu’awiyah dan Hijaz
66. ‘Ali k.w. dan Khawarij
67. ‘Ali k.w. Bersiap Menyerang Syam
68. Dasar Pemerintahan ‘Ali k.w.
69. Dasar Pemerintahan ‘Ali k.w. terhadap Para Gabenor
70. Sistem Kekhalifahan
71. Komplotan Khawarij
72. ‘Ali k.w. antara Pengikut dengan Musuhnya
73. Hasan bin ‘Ali k.w.
74. Perdamaian
75. Politik Mu’awiyah di Iraq
76. Hasan dan Mu’awiyah
77. Husein bin ‘Ali k.w.
78. Kaum Syi’ah dan Para Gabenor Mu’awiyah
79. Lanjutan
80. Ziyad dan Abu Sufyan
81. Ziyad Gabenor Bashrah
82. Pembunuhan Hujr bin ‘Adiy
83. Perlantikan Yazid sebagai Khalifah
84. Ziyad dan Kaum Khawarij
85. Yazid bin Mu’awiyah
86. Gugurnya Husein bin ‘Ali k.w.
87. Setelah Husein Gugur
88. Lanjutan
89. Berakhirnya Bencana

Bibliografi
Indeks

Weight0.81 kg
Dimensions21.5 × 13.7 × 3.7 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

5.0
Based on 2 reviews
5 star
100
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
  1. Anonymous (store manager)

    (0) (0)
  2. Anonymous (store manager)

    (0) (0)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.