Out of stock

Kesultanan Melayu Selangor

Suntingan oleh MARDIANA NORDIN dan ARBA’IYAH MOHD NOOR

DBP (Cetakan pertama, 2020)
xiii + 431 halaman termasuk Indeks

RM60.00

Out of stock

ISBN: 9789834922542 Product ID: 21929 Subjects: , Sub-subjects: , , , ,

Penerbitan Kesultanan Melayu Selangor dalam Siri Kajian Naskhah Kesultanan Melayu merupakan usaha untuk mendokumentasikan sejarah kegemilangan raja-raja Melayu, khususnya di negeri Selangor yang meliputi hal ehwal adat istiadat, kebudayaan, hasil persuratan dan keseniannya. Naskhah-naskhah Melayu lama merupakan sebahagian daripada karya agung Melayu yang sangat bernilai yang mengandungi pelbagai ilmu yang patut difahami, dikaji, diamalkan dan diperturunkan kepada generasi masa kini supaya ilmu yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan demi memperkasa tamadun Melayu masa kini dan akan datang. Pendekatan terkini yang ditekankan adalah dengan melihat naskhah-naskhah itu sebagai khazanah bangsa dari segi penyejarahan, keintelektualan, kebudayaan dan epistemologi Melayu. Untuk tujuan tersebut, Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu Selangor telah digerakkan sebagai merealisasikan tujuan di atas. 16 makalah telah dibentangkan dan dibincangkan oleh 17 orang sarjana yang berkaitan dengan soal salasilah raja. adat istiadat, undang-undang dan ketatanegaraan, warkah, estetika dalam naskhah Misa Melayu, makam diraja dan tokoh tempatan di negeri Selangor. Dalam setiap hasil kajian tersebut, subjek yang dikaji merujuk kepada naskhah Selangor atau naskhah naskhah lain yang ada hubungannya dengan Kesultanan Melayu Selangor.

Selangor merupakan salah sebuah negeri Melayu yang menjunjung kedaulatan sultan sebagai peneraju utama negeri. Negeri ini berdiri sebagai sebuah negeri Melayu yang menjadi lambang warisan ketamadunan Melayu, sekali gus menjadi identiti keagungan Melayu dahulu hingga kini. Biarpun begitu, tidak seperti beberapa negeri Melayu lain misalnya Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang, Selangor memiliki naskhah kesultanan dan persejarahan negerinya yang amat terhad. Situasi ini mungkin sahaja lahir kerana masih banyak kehadiran naskhah berhubung negeri Selangor yang bertebaran di luar sana, tetapi belum dikenal pasti dan diterokai dengan sepenuhnya. Hasilnya, untuk memahami sejarah dan budaya negeri Selangor khususnya daripada sumber tempatan sendiri, peneliti banyak bergantung kepada naskhah-naskhah dari negeri-negeri lain seperti Johor, Pahang, Riau dan yang seumpama dengannya. Langkah ini sejujurnya sangat membantu dan bermanfaat. Selain memahami pendirian kesultanan Selangor, hubungan dan kaitan negeri Selangor dengan negeri-negeri Melayu lain dipaparkan dengan jelas. Jalinan ikatan antara negeri dan kesultanan Melayu dalam bentuk kekeluargaan, diplomatik, malahan konflik diperihalkan dalam naskhah-naskhah terbabit dan peranan Selangor ditonjolkan dengan jelas. Biarpun begitu, keperluan untuk meneroka lebih banyak naskhah yang menjurus kepada negeri Selangor tetap menjadi keperluan penting dalam memahami pendirian kesultanan, juga keistimewaan negeri ini secara khasnya.

Pengenalan

SALASILAH DAN WARISAN

1. Riwayat Tengku Musauddin-Hubungan Dua Teks: “Hikayat” dan “Riwayat”
Harun Mat Piah

2. Mata Wang Kesultanan Melayu Selangor: Interpretasi Jumpaan Terkini di Kampung Lubuk Jaya Kuala Selangor
Mohd Supian Sabtu

3. Khazanah Kesultanan Melayu Selangor di Perpustakaan Negara Malaysia
Effah Imtiaz Zainol

4. Sumber-Sumber Bahan di Arkib Negara Malaysia Berkenaan dengan Negeri Selangor
Azemi Abdul Aziz dan Zaidin Mohd Noor

5. Salasilah Dato’ Ungku Kelang
Halimah Hassan

6. Kesinambungan Sistem Kerajaan Melayu: Kajian Perlembagaan Selangor
Zainal Kling

7. Kesenian Telepuk Warisan Kesultanan Melayu Selangor
Intan Salina Idrus

KHAZANAH PERSURATAN

8. Kitab Tazkiyat al-Anzar wa Tasfiyat al-Afkar Karangan Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abd al-Rahman al-Fatani-Syakh al-Islam Selangor: Melibas Fatwa Salah
Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi

9. Surat-Surat Sultan Abdul Samad: Menjejaki Beberapa Aspek Sejarah Selangor dari Tahun 1857 hingga 1898
Abdullah Zakaria Ghazali

10. Hubungan Pulau Pinang-Selangor Sekitar Suku Akhir Abad ke-19: Satu Perkhabaran daripada Surat-surat Francis Light
Ahmad Jelani Halimi

11. Adat dan Budays dalam “Kenang-kenangan Selangor”
Zainal Abidin Borhan

12. Selangor dalam Kisah Pelayaran Muhammad Ibrahim Munsyi
Mohd. Hanafi Ibrahim

13. Adat Segala Hamba Orang Lari di dalam Selangor Berasackan Salinan Manuskrip oleh Edouard Dulaurier, 1840
Jelani Harun

SENI SUSASTERA

14. Selangor dalam Naskhah-naskhah Kesultanan Melayu
Arba’iyah Mohd Noor

15. Hikayat Negeri Johor sebagai Sumber Sejarah Selangor
Mardiana Nordin

16. Si Tenggang, Batu Belah Batu Bertangkup dan Cerita-cerita Asal Nama Tempat: Suatu Pembicaraan terhadap Folklor Selangor
Shaiful Bahri Md. Radzi

Indeks

Weight0.65 kg
Dimensions22.3 × 14.8 × 2.8 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Series

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.