Pro.Sa.Seni: Esei-esei Propaganda, Sastera dan Seni

SAIFUL AKRAM CHE COB bertugas sebagai Pensyarah Kanan di Kolej Pengajian Seni Kreatif (KPSK), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam.

Kenyalang (Cetakan pertama, 2023)
308 halaman termasuk Indeks

RM35.00

In stock

ISBN: 9789670040233 Product ID: 42968 Subjects: , Sub-subjects: , ,

Pro.Sa.Seni: Esei-esei Propaganda, Sastera dan Seni menawarkan cakupan pengetahuan daripada prakarsa penyelidikan, pembacaan, pengamatan, perenungan serta kontemplasi penulis selama satu dasawarsa dalam hal-hal yang menyangkut persoalan propaganda, dan dunia kesusasteraan serta kesenian. Makalah serta karangan yang dihimpunkan dalam buku ini, pernah bersiaran dan terbit di jurnal-jurnal ilmiah, bab di dalam buku, prosiding seminar, majalah, laman-laman web, bahkan di tataran-tataran media sosial. Tunjangan penulis adalah satu, yakni menyampai dan mengutarakan ‘suara akliah’ kepada semua lapisan massa, tanpa mengira latar pendidikan serta konsentrasi mereka. Di atas segalanya, penulis tidak mahu penulisan-penulisan ini hanya ‘terkongkong, tersebar, bergulir malah terpandang elitis, di graha-graha tertinggi serta di menara gading semata-mata.

Prakata

WACANA SENI DAN SEJARAH SENI
1. Seni Antara Emosi dan Intelek
2. Representasi pada Lukisan Awal Kanak-kanak
3. Mewajah dan Memaknakan Seni Rupa: Pengenalan kepada Paradigma Penyelidikan Seni Visual
4. Pengenalan kepada Paradigma Penyelidikan Seni Visual
5. Pembelajaran Sejarah Seni di Malaysia: Antara Teori dan Amalan
6. Memposisikan Ilmu Seni dan Budaya dalam Peta Ilmu Pengetahuan

DARIHAL PROPAGANDA DAN TOKOH-TOKOH MASYHUR
7. Seni dan Propaganda
8. Teknik-Teknik Propaganda
9. Ketajaman Mesej Kartun Propaganda
10. Seniman Abdullah Ariff sebagai Propagandis Visual Sewaktu Pendudukan Jepun di Malaya
11. Propaganda Visual: Satu Anti-Tesis Simbolik Pendudukan Jepun di Malaya (1942-1945)
12. Visual sebagai Simbolika Propaganda ‘Zaman Pecah Perang Dai Toa Senso’ di Malaya (1942-1945)
13. Tunggangan Agama Cara Dai Nippon (1942-1945)
14. Imprisoned: Drawings from Nazi Concentration Camps
15. Memaknakan “Tanda’ (Roland Barthes dalam Mythologies)
16. Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967)
17. Abdul Rahim Kajai (1894-1943)
18. Tun Dr. Ismail Haji Abdul Rahman (1915-1973)
19. Sapiens, Homo Deus dan 21 Lessons (2021)
20. Anwar El-Sadat (1918-1981)
21. Kemalasan Peribumi Filipina, Sebuah Karya José Rizal
22. Darihal G30S (Gestapu-Pki)
23. Raden Adjeng Kartini (1879-1904)

MUTIARA SASTERAWI TIMUR DAN BARAT
24. Ramayana and Mahabharata
25. Hayy Ibn Yaqzan Roman Filsafat, Mistik dan Tauhid
26. Layla Majnun Syeikh Nizami Ganjavi
27. Divine Comedy (Dante Alighieri, 1265-1321)
28. Candide Sebuah Satira Filsafat Nukilan Voltaire
29. Ibunda Karya Agung Maxim Gorky (1868-1936)
30. Advencer Si Peniup Ney Dakwah Kontemporari Gaya Faisal ‘Tehrani

Indeks

Weight0.313 kg
Dimensions20 × 12.8 × 2 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.