Daftar Manuskrip Malayu-Jawi Ber‘anasir Sains dan Matematik: Pada Pertengahan Abad ke-15 Hingga Awal Abad ke-20 (Siri 1)

Disunting oleh SHAHARIR MOHAMAD ZAIN
Diusahakan menerusi Kumpulan Penyelidikan Etnomatematik Malayu (KuPELEMA)

Akademi Jawi Malaysia (Cetakan Pertama, 2022)
207 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM45.00

In stock

Daftar Manuskrip Malayu-Jawi Ber‘anasir Sains dan Matematik: Pada Pertengahan Abad ke-15 Hingga Awal Abad ke-20 (Siri 1) menyenaraikan sejumlah naskhah berbahasa Malayu-Jawi di seluruh dunia, sama ada yang tersimpan dalam pelbagai institusi mahupun koleksi persendirian. Berbeza dengan sebuah katalog manuskrip biasa, daftar ini dilengkapi khulasah (abstrak) bagi setiap manuskrip yang tersenarai, dengan tumpuan khusus diberikan terhadap ‘unsur sains dan matematik bagi memudahkan para pengkaji mengetahui isi kandungannya. Adapun manuskrip yang disenaraikan mencakupi pelbagai bidang seperti ‘ilmu falak, mantiq, falsafah, tasawwuf, perubatan, dan sebagainya. Buku ini adalah hasil penyelidikan pada tahun 2005-2016 oleh kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai KuPELEMA, ringkasan kepada Kumpulan Penyelidikan Etnomatematik Malayu yang ditubuhkan di Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM), Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 2005. Kumpulan ini diprakarsai oleh Prof. Dr. Shaharir bin Mohamad Zain ketika itu dan seterusnya diketuainya sehingga kini.

Penghejaan dan Perumian
Akademi Jawi Malaysia
Pradurja

PENGENALAN
‘Unsur-‘unsur Sains dan Matematik Dalam Beberapa Buah Manuskrip Malayonesia Yang Berbahasa Malayu-Jawi
Sejak Pertengahan Abad Ke-15 M Hingga 1905 M Yang Ditela‘ah Sejak 2005 Sehingga 2016

0. Muqaddimah
1. ‘Unsur Sains Matematik dalam Hikayat Raja Pasai (HRP)
2. ‘Unsur Sains Matematik dalam Tāj al-Salātin
3. ‘Unsur Sains Matematik dalam Manuskrip Lain yang Dikategorikan Sebagai Falsafah, Kosmologi, Kosmogoni, Tasawwuf’ dan Sufi
3.1. Kosmologi Melayu-Islām: Martabat Tujuh dan Nur Muhammad
3.2. Teori Ontologi/Kewujudan dan Teori Kebarangkalian dan Kemungkinan
3.3. ‘Unsur Asasi Jisim dan Teori Zarah
3.4. Mantiq Malayu-Jawi Islām yang Tertua
3.5. Tentang Hierarki Kehendak Manusia (Nafs Manusia)
3.6. Unit-unit sukatan
4. Beberapa Buah Manuskrip Shaykh Ahmad al-Fatāni
5. Manuskrip ‘Ilmu Falak/ Astronomi
6. Manuskrip Perubatan dan “Ramalan”
7. Manuskrip Kepemimpinan dan Pengurusan
8. Manuskrip Mimpi
9. Manuskrip Pelbagai Bidang
10. Senarai Karya Ahli KuPELEMA 2005-2011

BAHAGIAN I
Tiga Puluh Lima Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam ‘Ilmu Nujum, Falak, Hay’ah, Nur Muhammad dan Martabat Kejadian (Astrologi, Astronomi, Kosmologi, Kosmogoni dan Kosmogenesis) bertarikh 1450-1905 M

1.1 Al-Jawhar al-Naqiyyah fi al-A‘māl al-Jaybiyyah
1.2 Al-Jawhar al-Samaniyyah fi A‘māl al-Rubu ‘al-Mujayyab
1.3 Al-Kitab Sharh Tuhfat al-Mursalah ilā al-Nabi sallā Allāh ‘alayhi wa-sallam
1.4 Al-Nukhbah al-Bahiyyah
1.5 Asal Ka-jadian Tujoh Patala Langit dan Tujoh Patala Bumi (Bad’u Khalq al-Samāwāt wa al-Ard)
1.6 Asrar al-‘Arifin
1.7 Bahr al-Lāhut dan terjemahannya Bahr al-Dāhut
1.8 Jadwal Bulan ‘Arabi, Masuk Bulan Orang Putih
1.9 Kitāb Sa-ribu Mas’alah
1.10 Kitāb Tasawwuf
1.11 Kitāb yang Dibangsakan kepada Abi Ma‘shar al-Falaki
1.12. Ma‘rifat al-Jawhar (Terpancar daripada Manikam yang Seri)
1.13. Majmu‘ al-Asrār li-Ahl Allāh al-Atyar atau Majmu‘ al-Asrār bagi Segala Ahli Allāh yang Atyār
1.14 [Perihal Nur Muhammad] Peri Hikāyat Semua Sa-kalian Belum Dijadi Allāh SWT
1.15 Risalah al-Māridini fi A‘māl al-Rubu ‘al-Mujayyab
1.16 Sabil al-Muhtadin li-Tafuqquh fi Amr al-Din
1.17 Sharab al-‘Ashiqin (Minuman Segala Orang yang Berahi)
1.18 Sharah Jawāhir
1.19 Sirat al-Mustaqim
1.20 Sirāj al-Zulam ya‘ni Pelita Bagi Malam Yang Kelam
1.21 Tuhfat al-Zamān
1.22 Zij Ulugh Beg
1.23 [Manuskrip Hanifa], Manuskrip PNM, MSS 423
1.24 MI 68 (tanpa judul)
1.25 MI 201 (tanpa judul) IAMM 1998.1.2201.68
1.26 MI 499, Muzium Kesenian Islam Malaysia (MKIM). Katalog baharunya IAMM 1998.1.499, Kitab Taqwim
1.27 MI 503 (tampa judul)
1.28(1) Manuskrip MKM 645, Fragmen 1, MS Malay D1 (Bodleian Library Oxford) (tanpa judul)
1.28(2) Manuskrip MKM 645, Fragmen 2, MS Malay D1 (Bodleian Library Oxford) (tanpa judul)
1.28(3) Manuskrip MKM 645, Fragmen 3, MS Malay D1 (Bodleian Library Oxford) (tanpa judul)
1.29 PNM, MS 781
1.30 PNM, MSS 1513
1.31 PNM, MSS 1640
1.32 PNM, MSS 1864
1.33 PNM, MSS 2843, Fragmen B

Bahagian II
Sembilan Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi Ber‘anasir Hisab dan Mantiq (Matematik dan Logik) 1634 M-1900 M

2.1 ‘Alam al-Hussab fi ‘Ilm al-Hisab
2.2 Al-Durar al-Bahiyyah
2.3 Ghayat al-Taqrib fi al-Irth wa al-Ta‘shib
2.4 Mir’at al-Tullab fi Sahl Ma‘rifat Ahkam al-Shar‘iyyah (Cermin Segala Mereka itu yang Menuntut ‘Ilmu Fiqah)
2.5 Mutiara yang Putih atau Durrat al-Bayda
2.6 Sirat al-Mustaqim: Bab Zakat al-Nuqud
2.7 [Fara’id| PNM, MS 1605
2.8 [Fara’id] PNM, MS 621
2.9 [Mantiq Burhan] PNM, MS 781(2) (Asalnya tanpa judul)

Bahagian III
Enam buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam Hikmah dan Tasawwuf / Sufi (Falsafah) 1590 M hingga abad ke-17 M

3.1 ‘Aqa’id al-Nasafi / al-‘Aqa’id al-Nasafiyyah
3.2 Hall al-Zill (Menguraikan Perkataan Zill)
3.3 Lubab al-Tasawwuf
3.4 Kitab Tasawwuf
3.5 [Kitab Tasawwuf] PNM, MS 1901
3.6 [Perihal Darjah Keyaqinan, Martabat Dhirk, Jalan Bertemu Tuhan dan Perihal Wujud]

Bahagian IV
Tiga Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam Iqtisad, al-Mal dan Mu‘amalat (Ekonomi, Niaga, Kewangan) 1667 M hingga Abad ke-19 M

4.1 Mir’at al-Tullab fi Sahl Ma‘rifat Ahkam al-Shar‘iyah (Cermin Segala Mereka itu Yang Menuntut ‘Ilmu Fiqh)
4.2 Matla‘ al-Badrayn wa Majma‘ al-Bahrayn (Tempat Terbit Dua Bulan Purnama dan Tempat Berhimpun Dua Laut)
4.3 [Manuskrip Adab Niaga] PNM, MS 1479

Bahagian V
Tujuh Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam Tashrih, Tibb dan Mujarrabat (Perubatan) 1638 M – 1899 M

5.1 ‘Ilmu Tashrih dan ‘Ilmu Tibb
5.2 Kitab Firasat dan ‘Aqal
5.3 Kitab Sia-Sia Berguna
5.4 Kitab Siam Berguna
5.5 Mujarrabat Melayu
5.6 Tibb [dan] ‘Azimat
5.7 [Tibb dan Mujarrabat]: Lima Puluh Bab Penyakit dan Ubat-nya dan Pelbagai ‘Azimat

Bahagian VI
Tiga Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam Kepemimpinan dan Kepengurusan 1603 M – 1827 M

6.1 Bustan al-Salatin, Bab 3: Menyatakan Segala Raja yang ‘Adil dan Wazir yang Ber‘aqal
6.2 Munyat al-Musalli
6.3 Taj al-Salatin

Bahagian VII
Tiga Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam ‘Ilmu daripada Mimpi (1833 M hingga akhir abad ke-19 M)

7.1 Bab Pada Menyatakan Ta‘bir Mimpi daripada Khabar dan {Tersedia?} Diketahui oleh Segala Yang Bermimpi
7.2 Kitab Ta‘bir Mimpi dan ‘Ilmu Gerak
7.3 [Mimpi Jumpa Rasulu’Llah] PNM, MSS 1237(a)

Bahagian VIII
Enam Buah Manuskrip Berbahasa Malayu-Jawi dalam Pelbagai ‘Ilmu (Abad Ke-17 M hingga Ke-19 M)

8.1 [Manuskrip Azmi Din, Kuala Kangsar]
8.2 PNM, MSS 1625
8.3 PNM, MS 1659
8.4 PNM, MS 1864
8.5 Petua Padi
8.6 Taj al-Mulk

Lampiran
Ruju‘kan (Rujukan)
Fihrasat (Indeks)

Weight0.414 kg
Dimensions22.8 × 15.1 × 1.5 cm
Author(s)

, , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.