Islam dan Perdamaian di Malaysia dan Indonesia

Disunting oleh KAMARUDIN SALLEH dan SAIDIN ERNAS

Penerbit UKM (Cetakan Pertama, 2021)
276 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM45.00

In stock

Islam dan Perdamaian di Malaysia dan Indonesia memberi fokus kepada perbincangan tentang isu kedamaian, keharmonian dan kehidupan bersama sehingga mampu menentang sikap ekstremisme dan terorisme mahu pun radikalisme dalam masyarakat di dua negara berjiran tersebut. Masyarakat Islam Malaysia dan Indonesia terkenal dengan sifat kepelbagaian atau kemajmukannya dalam semua aspek sama ada agama, budaya, bangsa, keturunan, bahasa dan lain-lain lagi tetapi secara relatifnya mampu hidup aman dan damai tanpa banyak persengketaan dan permusuhan. Asas yang utuh inilah sewajarnya dijadikan asas untuk umat Islam secara khususnya dan umat-umat lain di wilayah ini hidup aman yang berkekalan.

Menelusuri wacana, diskusi dan penelitian secara akademik dan ilmiah persoalan keamanan dan perdamaian menurut perspektif Islam dalam rangka berfikir dan konteks Malaysia serta Indonesia memerlukan para penyelidik dan sarjana memahami realiti, bi’ah atau notabene persekitaran kehidupan dan hubungan masyarakat Islam di wilayah ini. Masyarakat Islam Malaysia dan Indonesia terkenal dengan sifat kepelbagaian atau kemajmukannya dalam semua aspek sama ada agama, budaya, bangsa, keturunan, bahasa dan lain-lain lagi tetapi secara relatifnya mampu hidup aman dan damai tanpa banyak persengketaan dan permusuhan sepanjang sejarahnya dan penyebaran agama pun adalah berlaku secara aman dan damai sama ada bermula dari Hindu, Buddha, Islam dan kemasukan Kristian.

Kembali kepada ideologi Islam sebagai asas untuk berfikir dan berbincang, faktanya manusia secara fitrah atau naluri semula jadinya ingin hidup dalam keadaan aman, bahagia, damai dan tenteram, jauh dari persengketaan dan permusuhan. Seiring dengan fitrah yang suci bersih manusia itu, agama dan khususnya Islam, Allah turunkan sebagai agama terakhir yang diawali dengan agama-agama dan para nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai penutup siri kenabian dan pembawa Risalah universal ke seluruh alam dengan misi keamanan dan keselamatan untuk manusia memang meletakkan konsep kerahmatan bagi seluruh umat dan manusia sehingga menjadi misi dakwahnya (konsep rahmatan lil alamin). Jadi Islam yang merupakan majoriti penganut di kedua-dua negara ini, bahkan Indonesia adalah negara yang paling ramai pemeluk Islam di dunia, sewajarnya boleh menjadi contoh terbaik bagaimana kehidupan beragama yang aman tanpa keganasan, peperangan dan pergaduhan.

Senarai Jadual & Rajah
Prakata

BAB 1 Pendahuluan
Kamarudin Salleh & Saidin Ernas

Bahagian I: Islam dan Perdamaian di Malaysia

BAB 2 Mengekang Keganasan: Saranan Sarjana Islam dan Pengalaman Malaysia
Muhammad Nur Aiman Mohd Amin & Indriaty Ismail

BAB 3 Perjuangan Liberalisme dalam Tuntutan Hak Asasi Manusia di Malaysia
Ahmad Sunawari Long & Muhammad Syafiqizzudin Akmal Shamsuddin

BAB 4 Kehidupan Beragama Masyarakat Islam di Daerah Bau, Sarawak: Hubungannya dengan Penganut Agama Lain
Jaffary Awang & Mohd. Syukri Jaffar

BAB 5 Tuntutan Hak Asasi Manusia di Malaysia
Muhammad Syafiqizzudin Akmal Shamsuddin & Ahmad Sunawari Long

BAB 6 Kepincangan Akidah dalam Ideologi Hizb Al-Tahrir di Malaysia dan Perbandingannya dengan Ahli Sunnah Waljamaah
Mohd Haidhar Kamarzaman, Nurul Shazwani Mohamad Suadi & Kamarudin Salleh

Bahagian II: Islam dan Perdamaian di Indonesia

BAB 7 Kepelbagaian Agama Menurut Hamzah Fansuri
Yusri Mohamad Ramli & Mohd Syukri Yeoh Abdullah

BAB 8 Dinamik Masyarakat dan Peranan Agama dalam Menjaga Nilai Peradaban
Hasbollah Toisuta

BAB 9 Fenomena Kekerasan dalam Amalan Keberagamaan di Indonesia
Abd. Khalik Latuconsina

BAB 10 Agama dan Keganasan Sosial di Indonesia: Menghurai Punca Ideologi Keganasan Agama Pasca Reformasi di Indonesia
Subair Abdullah

BAB 11 Kekerasan dalam Agama, Kajian Teoritik dan Akar Ideologi
Fahmi Sallatalohy

BAB 12 Pendidikan Multikultural sebagai Pendekatan Deradikalisasi
Abdul Jabar Abdul

BAB 13 Usaha Membangunkan Perdamaian di Kota Ambon: Membaca Perdamaian Setelah 10 Tahun Konflik Maluku
Saidin Ernas

BAB 14 Simbol, Makna dan Pandangan Hidup Masyarakat Maluku: Refleksi terhadap Upacara “Pukul Sapu” di Negeri Morella-Maluku
Abdul Manaf Tubaka

Rujukan
Senarai Penyumbang
Indeks

Weight0.414 kg
Dimensions22.8 × 15.1 × 1.4 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.