Out of stock

Kesultanan Melayu Melaka: Warisan, Tradisi dan Persejarahan

Disunting oleh AZMI ARIFIN, ABDUL RAHMAN HAJI ISMAIL dan ABU TALIB AHMAD

Penerbit USM (Cetakan Pertama, 2021)
396 halaman termasuk Indeks

RM46.00

Out of stock

Kesultanan Melayu Melaka: Warisan, Tradisi dan Persejarahan memuatkan perbincangan yang meliputi isu politik, pemerintahan dan kepimpinan, sifat masyarakat, kegiatan ekonomi dan perdagangan, hubungan diplomatik mahupun pergolakan dan peperangan yang pernah dilalui dalam liku-liku sejarah jatuh bangunnya kerajaan Melaka yang cukup terkenal. Dengan menampilkan tajuk-tajuk dan perbahasan yang bermutu, bermula dari aspek sejarah kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu awal sebelum lahirnya kerajaan Melaka, hinggalah kepada punca-punca yang menyebabkan kejatuhan kerajaan itu di tangan Portugis pada tahun 1511. Walaupun Kesultanan Melayu Melaka telah lama berlalu, namun ia telah meninggalkan tradisi, warisan dan sejarah yang tidak mungkin akan luput ditelan masa dan zaman. Semangatnya masih dapat dirasai dan dihayati sampai ke hari ini terutama di rantau kedua-dua belah Selat Melaka.

Hukum Kanun Melaka yang digubal oleh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi asas dan ikutan bagi beberapa kerajaan Melayu selepasnya, sehingga sejarah Malaysia moden pada hari ini tidak dapat dipisahkan dengan tradisi dan warisan yang telah dipupuk dan dibina sejak zaman kerajaan Melaka. Bahkan akibat ketiadaan catatan bertulis sezaman bagi tempoh yang lebih awal, zaman sejarah Tanah Melayu sendiri pun seolah-olah baru bermula dengan kemunculan kerajaan Melaka, Beberapa kerajaan telah berdiri di Semenanjung Tanah Melayu sebelum Melaka, namun warisan bertulis sezaman peribumi seperti hikayat, sejarah dan undang-undang tidak diketemui kecuali yang dihasilkan setelah berdirinya Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini menggambarkan betapa kedudukan Melaka amat penting sebagai titik tolak tradisi dan peradaban dalam persejarahan Malaysia.

Tanpa menafikan buku ini jauh daripada lengkap dan sempurna dalam membicarakan semua aspek berkaitan dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka, namun perbincangan buku ini telah cuba disusun sebaik mungkin mengikut tema dan kronologinya, agar dapat mencakupi setiap tahap daripada zaman kemunculan, perkembangan dan kejatuhannya. Terdapat beberapa isu yang sehingga kini masih lagi menjadi perdebatan dan percanggahan pendapat dalam kalangan pakar sejarah turut disentuh dalam bab-bab tersebut. Antaranya isu tarikh bermulanya kerajaan Melaka, sumber-sumber persejarahan Melayu, pemelukan Islam oleh pemerintah Melaka, nama-nama pemerintah yang masih menjadi pertikaian, sistem politik Melaka dan punca-punca kejatuhannya, semuanya telah cuba diulas dan diteliti oleh para pengkaji dalam bab-bab buku ini.

Sudah tentu isu-isu, perdebatan dan perbezaan pendapat tersebut menjadi sangat luas dan tidak menunjukkan titik penamatnya, namun perbezaan pandangan, sekalipun dalam medan penulisan yang sama, lebih menggambarkan tafsiran yang tersendiri, kepakaran dan kekuatan tafsiran masing-masing. Perbezaan dalam sejarah adalah penting bagi meluaskan lagi ketelitian dan pengkajian dengan melihat sejarah secara yang lebih komprehensif tanpa disempitkan oleh satu pandangan semata-mata. Daripada sudut itu, penulisan buku ini tidak akan menjadi lebih menarik tanpa adanya perbezaan pandangan dan kontroversi-kontroversi tersebut.

Prakata
Pendahuluan

1. Sejarah Melaka dalam Sejarah Malaysia: Pentafsirannya dari Zaman Sekarang ke Zaman Sejarah Awal Melaka
Badriyah Haji Salleh

2. Kesultanan Melayu Melaka: Sejarah dan Warisannya di Muzium
Abu Talib Ahmad

3. Kewujudan Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal Sebelum Melaka
Nazarudin Zainun & Nasha Rodziadi Khaw

4. Masyarakat Melayu Awal Melaka Berdasarkan Sumber Portugis
Nasha Rodziadi Khaw & Nazarudin Zainun

5. Sejarah Melaka Tahun 1511-1641 Berdasarkan Sumber Portugis
Yahaya Abu Bakar

6. Sulalat-us-Salatin sebagai Sumber Sejarah Kesultanan Melayu Melaka
Abdul Rahman Haji Ismail

7. Perkapalan dan Perdagangan di Melaka pada Zaman Kesultanan
Ahmad Jelani Halimi

8. Kesultanan Melayu Melaka: Interpretasi dari Aspek Numismatik
Mohd Supian Sabtu

9. Rentak Hubungan Tradisional Melaka-Siam pada Kurun ke-15 Masihi
Kobkua Suwannathat-Pian

10. Kesultanan Melayu Melaka dalam Catatan Pasai
M. Adli Abdullah

11. Kepimpinan dan Pergolakan dalam Sejarah Kesultanan Melayu Melaka
Abdullah Zakaria Ghazali

12. Peperangan pada Era Kesultanan Melayu Melaka
Mardiana Nordin

13. Kejatuhan Kota Melaka 1511: Antara “Feudalisme Melayu”, Kekejaman Raja dan Pengkhianatan Orang Asing
Azmi Arifin

Penyumbang
Indeks

Weight0.626 kg
Dimensions24.1 × 16.5 × 3 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.