Kesultanan Melayu Perak

Disunting oleh HARUN MAT PIAH

DBP (Cetakan Pertama, 2019)
386 halaman termasuk Indeks

RM60.00

In stock

Product ID: 5221 Subjects: , Sub-subjects: , , , , ,

Penerbitan Siri Kajian Naskhah Kesultanan Melayu: Kesultanan Melayu Perak merupakan usaha untuk mendokumentasikan sejarah kegemilangan raja-raja Melayu, khususnya di negeri Perak yang meliputi hal ehwal adat istiadat, kebudayaan, hasil persuratan dan keseniannya. Naskhah-naskhah Melayu lama merupakan sebahagian daripada karya agung Melayu yang sangat bernilai yang mengandungi pelbagai ilmu yang patut difahami, dikaji, diamalkan dan diperturunkan kepada generasi masa kini supaya ilmu yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan demi memperkasa tamadun Melayu masa kini dan akan datang. Pendekatan terkini yang ditekankan adalah dengan melihat naskhah-naskhah itu sebagai khazanah bangsa dari segi penyejarahan, keintelektualan, kebudayaan dan epistemologi Melayu.

Untuk tujuan tersebut, Bengkel Kajian Naskhah Kesultanan Melayu Perak telah digerakkan sebagai merealisasikan tujuan di atas. Empat belas makalah telah dibentangkan dan dibincangkan oleh 14 orang sarjana yang berkaitan dengan soal salasilah raja. adat istiadat, undang-undang dan ketatanegaraan, warkah, estetika dalam naskhah Misa Melayu, makam diraja dan tokoh tempatan di negeri Perak. Dalam setiap hasil kajian tersebut, subjek yang dikaji merujuk kepada naskhah Perak atau naskhah naskhah lain yang ada hubungannya dengan Kesultanan Melayu Perak.

Sesungguhnya, kandungan buku ini terdiri daripada 14 buah kertas hasil kajian yang telah dibengkelkan dan dimurnikan, disertai dengan kajian pendahuluan oleh Dr. Haji Harun Mat Piah yang secara sepintas lalu telah menyentuh dan merumuskan kandungan setiap kertas kajian tersebut.

Menerusi makalah berjudul “Koleksi Naskhah Perak di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia dan di Institusi-institusi Lain”, penulis secara ringkas menyorot aktiviti pengumpulan naskhah oleh para pengkaji orientalis, antara lain T.S. Raffles, Van der Tuuk, Van Ophuijsen, R.O. Winstedt, W.E. Maxwell dan lain-lain yang memperoleh naskhah-naskhah ini dari warga tempatan dan membawanya ke Eropah. Kini, terdapat sekitar 10000 manuskrip Melayu dalam koleksi Eropah tidak termasuk yang hilang, musnah dalam kebakaran, tenggelam di laut dan sebagainya. Walau bagaimanapun, hasil daripada aktiviti itu membolehkan kita mengkaji dan memanfaatkan tinggalan itu sebagai khazanah bangsa dan tamadun Melayu seumumnya.

Kini, koleksi terbesar naskhah Melayu dapat diperoleh dalam koleksi Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia. Sehingga ini, Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) memiliki sekitar 4000 naskhah Melayu meliputi pelbagai bidang, hikayat, sejarah, sastera kitab, kepustakaan ilmu tradisional selain warkah dan artifak yang berhubungan dengan khazanah tamadun Melayu Nusantara. Sebahagian dokumen dipercayai dan disahkan sebagai sumbangan dari warga Perak atau mengenai budaya Perak.

Antara dokumen ini ada yang terdapat dalam naskhah asal, naskhah salinan, fotokopi, faksimile mahupun mikrofilem, antara lain, naskhah Misa Melayu, Salasilah Raja-raja Perak, Undang-undang Perak dan beberapa salinan warkah antara kesultanan Perak dengan pihak-pihak penerima yang lain, Raffles Esquire, sultan dan raja Melayu. Selain itu, terdapat salinan mikrofilem naskhah yang berhubung dengan negeri Perak yang tersimpan dalam koleksi dunia yang lain, termasuklah di Leiden, The Hague dan London. Maklumat seperti ini sangat bermanfaat dalam konteks mendokumenkan dan membina semula korpus warisan budaya negeri dan warga Perak.

Kata Pengantar
Prakata
Pengenalan

1. Kesultanan Melayu Perak: Sumbangan dan Karya dalam Bidang Sastera dan Budaya Melayu Tradisional
Harun Mat Piah

2. Koleksi Naskhah Perak di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia dan di Institusi-institusi Lain
Effah Imtiaz Zainol

3. Susunan yang Pertama Adat Lembaga Orang Melayu Negeri Perak dari Zaman Purbakala
Jelani Harun

4. “Salasilah Raja-Raja Perak”
Mardiana Nordin

5. “Surat Kuasa Sultan Abdullah dan Kenyataan Syed Masahor”: Dokumen Melayu tentang Pembunuhan J.W.W. Birch
Abdullah Zakaria Ghazali

6. Sebuah Manuskrip “Undang-Undang Minangkabau Tua” Perak
Abu Hassan Sham

7. “Undang-Undang 99” Perak: Undang-Undang Melayu Abad ke-18
Ahmad Jelani Halimi

8. Raja dan Pembesar dalam “Undang-Undang 99”
Halimah Hassan

9. Adat dan Budaya Raja-Raja Perak
Zainal Abidin Borhan

10. Pemikiran Sejarah Menerusi Misa Melayu
Arba’iyah Mohd. Noor

11. Estetika dalam Misa Melayu
Zahir Ahmad, Zakaria Osman dan Madiawati Mustaffa

12. Sumbangan Makam-makam dalam Sejarah Kesultanan Perak
Othman Yatim

13. Nobat: Antara Amalan Istana yang Perlu Difahami Kekuatannya
Nuwairi Khaza’ai

14. Haji Salleh bin Haji Abdul Rahman: Tokoh Ulama Perak
Badriyah Haji Salleh

Indeks

Weight0.575 kg
Dimensions22.5 × 14.5 × 2.5 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Series

Year Published

5.0
Based on 1 review
5 star
100
100%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%
  1. Anonymous (store manager)

    (0) (0)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.