Out of stock

Kitāb Naḥū Jāwī: Petuturan Melayu

‘ABDU’LLĀH ‘ABDU’R-RAḤMĀN merupakan Yang Dipertua Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor yang pertama.

Diperkenalkan dan dirumikan oleh MUHAMMAD SYUKRI ROSLI

Akademi Jawi Malaysia (Cetakan Pertama, 2017)
302 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM55.00

Out of stock

ISBN: 9789671474839 Product ID: 24194 Subjects: , , Sub-subjects: , , , ,

Kitāb Naḥū Jāwī: Petuturan Melayu merupakan karya penting mengenai jalan bahasa Melayu-Jāwī yang dihasilkan oleh ‘Abdu’llāh ‘Abd al-Raḥmān, Yang Dipertua Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor yang pertama sejak ia dinaikṭaraf. Karya ini menyerlahkan keilmuan bahasanya, yang mana beliau telah menggabungkan kecanggihan naḥu Arab dengan keindahan bahasa Melayu-Jāwī. Beliau memperkenalkan iṣṭilāḥ-iṣṭilāḥ Melayu aṣli bagi beberapa konsep bahasa seperti Gahara (subject, fā’il); Rakam (maf’ūl, object) dan banyak lagi.

Petuturan Melayu ibārat peta atau panduan naḥū yang menerangkan kota bahasa Jāwī, ya’nī menunjukkan jalan dan arah yang perlu dilalui bagi tiba ke ma’nā yang tersīrat yang berdiam di dalam “binaan” Perkataan. Setiap satu perkataan itu terbina oleh “batu” Nama dan “bata” Perbuatan, dan diikat oleh “simen” Diwal. Jika Perkataan itu diibāratkan sebagai “binaan”, maka tinggi-rendah, besar-luas dan sempit-lapang binaan itu ialah Segala Kelakuan perkataan—ya’nī aneka ragam binaannya. Di dalam kitāb ini setiap satu binaan, batu, bata, simen dan aneka ragam binaannya disertakan ta’rīf dan contoh bagi memahami kepesatan kota bahasa Jāwī.

Huruf & Tanda Perūmīan
Tanda Pada Nota Kaki
Pengenalan Siri Persūratan Jāwī

PETUTURAN MELAYU, KUNCI MEMAHAMI BAHASA JĀWĪ

Muqadimmah
Kenapa Ada Bahasa Jāwī?
Apa itu Bahasa Jāwī?
Bagaimana Bentuk Bahasa Jāwī itu?
Naskhah Ruju’kan
Pengenalan Petuturan Melayu

PERŪMĪAN PETUTURAN MELAYU

Pengenalan Perkataan
Bahagian Perkataan
Nama
Faṣal Yang Pertama: Nama ‘Ām
Faṣal Yang Kedua: Nama Khāṣ
Faṣal Yang Ketiga: Nama Ma’nā
Faṣal Yang Keempat: Nama ‘Ayn
Faṣal Yang Kelima: Dipati Nama
Faṣal Yang Keenam: Dipati Pebuatan
Faṣal Yang Ketujuh: Ganti Nama
Faṣal Yang Kedelapan: Penunjuk Nama
Faṣal Yang Kesembilan: Duta Nama
Faṣal Yang Kesepuluh: Nama Gahara
Faṣal Yang Kesebelas: Nama Rakam
Faṣal Yang Kedua Belas: Nama Alat

Pebuatan
Faṣal Yang Pertama: Pebuatan Sudah
Faṣal Yang Kedua: Pebuatan Belum
Faṣal Yang Ketiga: Pebuatan Suruh (Perintah)
Faṣal Yang Keempat: Jenis Pebuatan
Faṣal Yang Kelima: Pebuatan Cukup
Faṣal Yang Keenam: Pebuatan Derita
Faṣal Yang Ketujuh: Ketetapan Pebuatan
Faṣal Yang Kedelapan: Pebuatan Menunjukkan Ḥāl
Faṣal Yang Kesembilan: Pebuatan Nama
Faṣal Yang Kesepuluh: Nama Suara

Diwal
Faṣal Yang Pertama: Tambahan Pebuatan
Faṣal Yang Kedua: Penentu Petutur
Faṣal Yang Ketiga: Penempat Tutur
Faṣal Yang Keempat: Janji Kata
Faṣal Yang Kelima: Penyambung Kata
Faṣal Yang Keenam: Penguat Kata
Faṣal Yang Ketujuh: Istifham
Faṣal Yang Kedelapan: Pengecualiam
Faṣal Yang Kesembilan: Seruan

Bab Pada Menyatakan Segala Kelakuan Perkataan
Faṣal Yang Pertama: Memula Kata dan Warta Kata
Faṣal Yang Kedua: Sifat Nama
Faṣal Yang Ketiga: Ḥāl
Faṣal Yang Keempat: Pembeza Kata
Faṣal Yang Kelima: Ganti Kata
Faṣal Yang Keenam: Sandaran Kata

Kenyataan
Peringatan
لمڤيران کتاب ڤتوتوران ملايو
Daftar Ruju’kan
Indeks

Weight0.5 kg
Dimensions21.5 × 13.8 × 2 cm
Author(s)

,

Format

Class

Language

Publisher

Script

Jawi, Roman

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.