Out of stock

Kitāb Perubatan Melayu: Kebun Segala Raja-Raja (Bab VII, Bustān al-Salāṭīn)

NŪR AL-DĪN AL-RĀNĪRĪ (d. 1658) adalah ulama besar Nusantara yang berasal dari India, dan menulis beberapa karya besar seumpama Bustan al-Salatin.

Pengenalan dan perumian oleh MOHD AFFENDI MOHD SHAFRI dan HERMANSYAH MUHAMMAD YAHYA

Akademi Jawi Malaysia (Cetakan Pertama, 2022)
277 halaman termasuk Glosari dan Indeks

RM45.00

Out of stock

Kitāb Perubatan Melayu: Kebun Segala Raja-Raja (Bab VII, Bustān al-Salāṭīn) merupakan karangan Nūr al-Dīn al-Rānīrī yang menulis karya ini bagi memenuhi permintaan Sultan Iskandar Thani sekitar abad ke-17. Kandungan naskhah tulisan al-Rānīrī ini sangat berma’na di dalam falsafah dan Islamisasi ‘ilmu kesihatan dan perubatan, khususnya fasal I, II dan III yang mempersembahkan petua-petua serta saranan ‘amalan dan penjagaan kesihatan yang dipraktikkan oleh masharakat Melayu lama, yang mungkin banyak manfa’atnya jika diperkenalkan kembali pada zaman ini. Kelompok ‘ilmu di dalam pembelajaran ‘ilmu perubatan zaman dulu yang diperkenalkan oleh penulis melalui usaha transliterasi ini juga amat menarik terutama ‘ilmu firasat yang diketengahkan.

Bustān al-Salāṭīn adalah sebuah karangan dalam genre adab iaitu karya ketatanegaraan dan tatalaku yang dikehendaki pada setiap raja-raja. Karya adab mempunyai format tersendiri di mana sesuatu fakta atau pernyataan itu akan diikuti oleh (1) nasihat, atau (2) ayat al-Qur’an, atau (3) Hadith, atau (4) kesemuanya sekali. Nama Bustān al-Salāṭīn ini diterjemahkan oleh al-Rānīrī sendiri sebagai “Kebun Segala Raja-raja”. Bustān al-Salāṭīn merupakan karya klasik Melayu yang paling tebal, melebihi 2000 halaman.

Tidak ramai yang mengetahui naskhah ini mengandungi ‘ilmu perubatan yang diletakkan di bab ketujuh. Jelas sekali al-Rānīrī memandang ‘ilmu perubatan sebagai penting dalam kehidupan dan pengurusan kenegaraan. Naskhah ini merupakan dokumentasi bertulis dalam bahasa Melayu yang paling awal dan memiliki keunikan tersendiri seperti memasukkan ‘ilmu anatomi dan perubatan herba. Kandungannya yang saintifik sekaligus menolak secara total dan berfakta akan dakwaan Orientalis seperti Snouck Hurgronje bahawa perubatan orang Melayu adalah perubatan mistik dan tahyul.

Pedoman Transliterasi
Penghargaan

Pengenalan Penyelidik I
Pengenalan Penyelidik II
Sambutan Kata Dekan
Pendahuluan Penulis I
Pendahuluan Penulis II

BAHAGIAN PERTAMA
PENGENALAN NASKHAH BUSTĀN AL-SALĀṬĪN BĀB VII

Latar Belakang Pengarang: Nūr al-Dīn al-Rānīrī
Latar Belakang Naskhah
Ringkasan Naskhah Bustān al-Salāṭīn Bāb VII

BAHAGIAN KEDUA
PERUMIAN NASKHAH BUSTĀN AL-SALĀṬĪN BĀB VII

‘Ilmu Firāsat
‘Ilmu Tashrīḥ
‘Ilmu Ṭabīb
Bab Pada Menyatakan Ubat
Ḥikāyat Perubatan

BAHAGIAN KETIGA
SALINAN NASKHAH BUSTĀN AL-SALĀṬĪN BĀB VII

علم فراسة
علم تشيرح
علم طبيب
باب ڤد مڽتاکن اوبة
حکاية ڤروباتن

Penutup

Senarai Ruju’kan
Glosari
Indeks

Weight0.49 kg
Dimensions21.6 × 14 × 1.8 cm
Author(s)

, ,

Format

Language

Publisher

Script

Jawi, Roman

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.