Layar Kata: Pertalian Sastera dan Filem

Disunting oleh NORMAN YUSOFF, WAN HASMAH WAN TEH dan FADLI AL-AKITI

DBP (Cetakan Pertama, 2022)
470 halaman termasuk Indeks

RM48.00

Only 1 left in stock

Layar Kata: Pertalian Sastera dan Filem membincangkan perihal adaptasi karya di Malaysia, yang merangkumi penelahan teori dan adaptasi, perbandingan teks sastera dengan filem adaptasi dan reaksi penulis tempatan terhadap fenomena dan pembudayaan filem. beberapa kajian dalam buku ini lebih kurang menjadi pintu pengenalan dan rujukan yang dapat meneruskan perbincangan sihat dalam perkembangan adaptasi karya di Malaysia. Kita sedia sedar bahawa pengumpulan dan penulisan kajian adaptasi filem sangat berkurangan di negara ini, namun kita juga amat menyedari bahawa usaha penyusunan kajian dalam buku ini merupakan salah satu detik bersejarah dalam penerbitan buku kajian sastera-filem. Projek penyediaan buku ini merupakan usaha sulung seumpamanya yang cuba membincangkan pelbagai isu, teori dan persoalan berkenaan adaptasi filem secara khusus, lebih-lebih lagi dalam meneliti perhubungan intim antara sastera dengan filem.

Perhubungan ini dibayangkan sebagai sebuah jambatan yang dapat menyatukan, atau sekurang-kurangnya meletakdudukkan pertemuan dan kehadiran sastera (kata) terhadap filem (layar) dan sebaliknya, justeru Layar Kata. Kesedaran akan perhubungan antara kedua-dua medium ini masih lagi berkurangan dalam pengetahuan pengajian kesusasteraan tempatan, begitu juga dengan pengajian filem kontemporari, apatah lagi yang mampu memberikan penilaian akan proses adaptasi itu sendiri. Dalam hal ini, berapa pihak sahaja yang sanggup mencuba untuk menteorikan cabang-cabang yang baharu apabila menyelami transaksi tekstual yang berlangsung sewaktu satu-satu proses adaptasi itu berlaku, baik daripada perspektif pengadaptasi, pengkritik mahupun penonton/pembaca.

Layar Kata dibahagikan kepada tiga bahagian utama. Bahagian I, “Teori dan Adaptasi” menelaah beberapa teori filem dan sastera yang dibicarakan di dunia Barat dengan cabang kefahaman dan kesesuaian nadi perfileman-kesusasteraan di Malaysia.

Bahagian II, “Perbandingan Sastera dengan Filem” ialah bahagian yang paling banyak dibicarakan dalam buku ini — malah meneruskan tradisi pengkajian tekstual antara filem adaptasi dengan sumber asal yang biasa dilakukan dalam kajian kontemporari penyelidik, pengkritik dan penonton/pembaca di Malaysia. Bahagian ini merangkumi disiplin perbandingan antara dua medium, isu kesetiaan dan pengaplikasian teori yang tertentu, baik dalam pengajian filem, kesusasteraan mahupun budaya. Terdapat tiga jenis adaptasi karya yang disentuh, iaitu karya sastera tradisional, karya fiksyen moden dan karya luar negara. Hal ini menjadikan bahagian ini agak menyeluruh dari segi bahan adaptasi.

Bahagian III, “Reaksi Penulis Sastera terhadap Sinema” pula ialah bahagian tambahan yang cuba menerokai bukan sahaja bagaimana reaksi penulis tempatan terhadap fenomena dan pembudayaan filem mencernakan penghasilan karya baharu (yang kembali dalam bentuk patah perkataan) tetapi memaparkan hubungan antara filem dengan sastera bertimbal balik dan saling menghasilkan dialog/wacana yang berterusan.

Prakata
Pendahuluan

Bahagian I: Teori dan Adaptasi

1. Alur Perkembangan Teori dan Penelitian Adaptasi Filem: Suatu Tinjauan Retrospektif
Norman Yusoff

2. Retrospektif Sejarah dan Perkembangan Ringkas Filem Adaptasi di Malaysia
Wan Hasmah Wan Teh

3. Menyingkap Semula Kaedah Adaptasi Novel kepada Filem dan Kontroversi Sekitarnya
Wan Hasmah Wan Teh

4. Filem Purba sebagai Genre: Satu Pendekatan Diskursif terhadap Adaptasi
Norman Yusoff

5. Hermeneutika, Gagasan Karya Agung dan Adaptasi Hikayat Melayu dalam Bentuk Filem
Wan Aida Wan Yahaya

6. Transmedia sebagai Aliran Multidirectional dalam Adaptasi Filem dan Permainan Video
Rohani Hashim

Bahagian II: Perbandingan Sastera dengan Filem

7. Dramaturgi dan Sosiologi Adaptasi: Musang Berjanggut (1959)
Mohd. Faizal Musa

8. Daripada Teks Hikayat Hang Tuah kepada Filem Adaptasi: Satu Analisis Perbandingan Tekstual terhadap Filem Hang Tuah (1956) dan Hang Jebat (1961)
Ahmad Muziru Idham Adnan

9. Daripada Ranjau Sepanjang Jalan (1983) kepada Rice People (1994): Antara Transformasi Landskap dengan Budaya
A. Wahab Hamzah

10. Kaki Bakar (1995): Sebuah Adaptasi Rentas Budaya
Ku Seman Ku Hussain

11. Transformasi Teks Sinematik Jogho (1997) U-Wei Haji Saari: Suatu Perbandingan Teks Novel dengan Filem
Hassan Abd. Muthalib

12. Buai Laju-laju (2004) … Apa di dalam Baju?: Menyingkap Representasi Femme Fatale Sentuhan U-Wei Haji Saari
Azrin Fauzi

13. Merentasi Lapis Makna Dua Versi Filem Puteri Gunung Ledang: Antara Sakit dengan Sakti
Siti Raihani Mohamed Saaid

14. Hikayat Merong Mahawangsa (2011): Perbandingan antara Teks dengan Filem
Saifullizan Yahaya

15. Hanyut (2012): Citra Wanita Peribumi sebagai Wacana Balas Timur terhadap Barat
S.M. Zakir

16. Representasi Budaya Setempat: Adaptasi Novel kepada Filem Jogho (1997) dan Tombiruo: Penunggu Rimba (2017)
Hani Salwah Yaakup

17. Paradigma Citra Islam Bisik pada Langit (2017) dari Aspek Estetika Takmilah
Rosmawati Mohamad Rasit

Bahagian III: Reaksi Penulis Sastera terhadap Sinema

18. Asosiasi Wayang Gambar dalam Novel: Membaca Metafora Sinema dan Sudut Pandang dalam Desa Pingitan
Fadli al-Akiti

19. Puitika Sesekali: Suatu Transisi Tekstual Puisi kepada Telefilem, dan juga Novel
Za’im Yusoff

Lampiran
Biodata Penulis
Indeks

Weight0.558 kg
Dimensions21.5 × 14 × 2.5 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.