Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (Jilid 12 Bil. 2)

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu
2 Julai 2019
Jil. 12 Bil. 2

DBP (Julai 2019)
319 halaman

RM15.00

Only 1 left in stock

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terbitan pertama bermula pada bulan Jun 2003. Walau bagaimanapun jurnal ini pernah dihentikan penerbitannya pada 2007 hingga 2012. Jurnal ini kembali diterbitkan pada Januari 2013 sehingga kini.

Jurnal ini membicarakan isu dan pemikiran dalam pelbagai bidang dalam Dunia Melayu berdasarkan penyelidikan akademik bagi merakamkan pelbagai sudut tamadun, budaya, pemikiran, kesenian dan kearifan Melayu umumnya. Makalah dalam jurnal ini ditulis dalam bahasa Melayu (untuk kebanyakan makalah) dan dibenarkan juga dalam bahasa Inggeris.

Eksperimen Kesan Guna: Identifikasi Fungsi Alat Repeh Masyarakat Awal Paleolitik Tingkayu, Sabah
Siti Khairani Abd Jalil, Jeffrey Abdullah, Velat Bujeng, Mokhtar Saidin, Peter Molijol

Pelamin Masyarakat Iranun di Daerah Kota Belud, Sabah
Asmiaty Amat, Lokman Abd Samad

Warkah Sultan Ibrahim 1785-1794: Cerminan Politik dan Ekonomi Selangor pada Hujung Abad ke-18
Abdur-Rahman Mohamed Amin

Ilustrasi Seni Visual Jin dalam Manuskrip Pelaga Lembu
Shahrul Anuar Shaari, Ab.Razak Ab. Karim, Nor Azlin Hamidon, Mohammad Nazzri Ahmad

Tahap Harga Diri Kumpulan Berpendapatan Rendah yang Berhutang dan Peranan Organisasi dalam Sektor Perladangan
Dicky Wiwittan Toto Ngadiman, Salmy Edawaty Yacoob, Hairunnizam Wahid

Keupayaan Penduduk Melayu Kampung Bandar Menikmati Kualiti Hidup di Bandar
Mohamad Shaharudin Samsurijan, Radin Firdaus Radin Badaruddin, Mohd Hafiidz Jaafar, Azahan Awang

Daripada Cetak Kepada Digital: Rekonstruksi Cerita Rakyat di Malaysia
Rosmani Omar
, Md Sidin Ahmad Ishak, Siti Ezaleila Mustafa

Weight0.31 kg
Dimensions24.7 × 18.4 × 0.8 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Format

Class

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.