Out of stock

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu (Jilid 14 Bil. 1)

1 Januari 2021
Jil. 14 Bil. 1
Hlmn. 1 – 158

RM15.00

Out of stock

Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terbitan pertama bermula pada bulan Jun 2003. Walau bagaimanapun jurnal ini pernah dihentikan penerbitannya pada 2007 hingga 2012. Jurnal ini kembali diterbitkan pada Januari 2013 sehingga kini.

Jurnal ini membicarakan isu dan pemikiran dalam pelbagai bidang dalam Dunia Melayu berdasarkan penyelidikan akademik bagi merakamkan pelbagai sudut tamadun, budaya, pemikiran, kesenian dan kearifan Melayu umumnya. Makalah dalam jurnal ini ditulis dalam bahasa Melayu (untuk kebanyakan makalah) dan dibenarkan juga dalam bahasa Inggeris.

Ada apa dalam “Hutan Melayu”? Naratif fizikal dan spiritual hutan Melayu di zaman British-Malaya
Puteh Noraihan A Rahman

Etnografi Komunikasi Orang Asli Jakun
Mohamad Rozi Kasim

Pola Perbelanjaan Belia Melayu B40 dan M40 di Kuala Lumpur
Nur Jannah Bukhari, Kim Keum Hyun, Aida Idris, Marzudi Md Yunus

Fonologi dan Leksikal Bahasa Orang Asli Che Wong
Norajihah Muda, Zaitul Azma Zainon Hamzah

Sistem Bombon: Fungsionalisme Struktural Terhadap Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah
Jacinta Tangil, Asmiaty Amat

Simbol “Jantan Positif” dalam Ungkapan Melayu Tenas Effendy dari Gagasan Kritikan Melayu S. Othman Kelantan
Noor Hasnah Adam, Norhayati Ab. Rahman

Nilai Spiritual dalam Pemikiran Za’ba
Ratna Roshida Ab Razak

Weight0.322 kg
Dimensions24.7 × 18.4 × 0.9 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , ,

Format

Class

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.