Out of stock

Mitos Peribumi Malas

SYED HUSSEIN ALATAS (b. 17 September 1928 – d. 23 Januari 2007) lahir di Bogor, Indonesia pada tahun 1928, dan dibesarkan di Sukabumi dan Johor Bahru. Beliau merupakan pelopor teori rasuah, pencipta faham watak tertawan dan penulis karya klasik, Mitos Peribumi Malas (The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism). Beliau telah belajar selama 10 tahun di Universiti Amsterdam, Belanda, dan memperoleh ijazah kedoktoran dalam ilmu politik dan masyarakat. Dari tahun 1958 hingga tahun 1960, beliau bertugas sebagai Pegawai Penyelidik Kanan dan Ketua Bahagian Penyelidik di Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas itu, beliau menjadi pensyarah dan Ketua Bahagian Kebudayaan, Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya Dari tahun 1967 selama 21 tahun, beliau bekerja sebagai Mahaguru dan Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura. Beliau juga pernah menjadi anggota Majlis Perundingan Negara dan Ahli Dewan Negara semasa beliau bergiat dalam bidang politik. Pada tahun 1988 hingga tahun 1991, beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti Malaya. Jawatan beliau yang terakhir adalah sebagai Felo Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) di Universiti Kebangsaan Malaysia hingga beliau bersara pada tahun 2005.

DBP (Cetakan Keenam, 2019)
280 halaman

RM30.00

Out of stock

ISBN: 9789836207654 Product ID: 1988 Subjects: , Sub-subjects: , , , , , ,

Mitos Peribumi Malas cuba menganalisis asal usul dan fungsi “mitos tentang peribumi yang malas” dari abad ke-16 hingga abad ke-20 di Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pendekatan metodologisnya adalah melalui sosiologi pengetahuan. Fungsi mitos sebagai unsur yang penting dalam ideologi kolonial digambarkan dengan mengambil contoh-contoh sejarah dan sosiologi. Dua konsep yang secara tekal digunakan di sini memerlukan penjelasan: yakni” ideologi dan kapitalisme kolonial. Suatu kerancuan telah muncul berkenaan dengan definisi ideologi khususnya di Amerika Syarikat, suatu kerancuan yang sebahagian diakibatkan oleh banyak gejala yang perlu dimasukkan ke dalam definisi tersebut, dan sebahagian oleh logik yang rancu daripada beberapa pihak yang cuba mendefinisikannya.

Tanpa terbawa dalam perbincangan tersebut, kita hanya sekadar akan menunjukkan bagaimana kita mendefinisikan istilah tersebut di sini. Pilihan kita tentang erti tidaklah sembarangan atau sekadar mencari yang mudah. Terlalu mengandalkan konsep Mannheim tentang ideologi, bererti mewakili dunia pemikiran yang telah menjadi ciri falsafah politik kolonialisme dalam konteks Asia. Ini mewakili suatu kenyataan objektif—ideologi kolonialisme.

Dalam rangka buku ini, ideologi adalah suatu sistem anutan yang dicirikan oleh sifat-sifat seperti yang berikut: (a) untuk mencari bukti suatu tatasosial, ekonomi dan politik tertentu, (b) dalam usaha ini, sistem membelokkan sebahagian daripada kenyataan sosial yang kelihatan tidak sesuai dengan anggapan yang utama, (c) sistem wujud terutama dalam bentuk isi fikiran yang tampak, berbeza daripada isinya yang tersembunyi, (d) bersifat berwibawa, (e) mewakili kepentingan kelompok tertentu, (f) ketika berkuasa sistem mencipta kesedaran palsu bagi kelompok yang diwakili dan kelompok yang dikuasainya, (g) dapat mengambil idea daripada sebarang sumber ilmu, agama, kebudayaan, ekonomi, sejarah, dan sebagainya, (h) muncul daripada berbagai-bagai kepentingan yang bertentangan daripada berbagai-bagai kelompok,2 dalam suatu masyarakat dengan pembahagian kerja dan kelas sosial yang tegas, dan (i) gagasan utama pada akhirnya, sebahagian besar ditentukan oleh pola pengeluaran (mode of production) menurut waktu dan tempat tertentu.

Citra tentang kemalasan golongan peribumi yang digembar-gemburkan oleh para penjajah tidak berasas, malah ternyata tanggapan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ideologi mereka. Perbuatan mereka itu antara lain bertujuan untuk member tempat dari sisi undang-undang amalan penindasan dan ketidakadilan dalam kalangan tenaga kerja pribumi dan mencari alasan penaklukan serta penguasaan Eropah terhadap tanah jajahannya. Malah mereka juga menyelewengkan kenyataan sosial untuk menjamin penyebaran ideologi mereka sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, para penulis kolonial melemparkan tuduhan atau hujah ideology mereka berdasarkan faktor iklim dan lingkungan tropika yang dianggap sebagai punca utama kemalasan golongan peribumi.

Pada anggapan mereka, iklim tropika yang lembab dan panas, jangkitan penyakit serta kemewahan para pemimpin mereka telah menyebabkan rakyat sengsara—mereka jadi manusia beku tanpa cita-cita. Syed Hussein Alatas menyangkal semua anggapan tersebut dan menunjukkan bukti bahawa golongan peribumi masyarakat Indonesia, Malaysia dan Filipina bekerja keras untuk hidup sebagai manusia. Mereka rajin dan mahir dalam bidang masing-masing, tetap sebagai bangsa yang bermaruah mereka tidak bersedia menjadi alat pengeluaran kaum kapitalis yang mahu melayani mereka sebagai hamba abdi.

Weight 0.385 kg
Dimensions 15.2 × 1.5 × 22.7 cm
Author(s)

Edition

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mitos Peribumi Malas”

Your email address will not be published. Required fields are marked *