Pengislaman dalam Kalangan Dusun Ranau (1940-1976)

Penulis:
EKO PRAYITNO JOKO
BASZLEY BEE BASRAH BEE
SABIHAH OSMAN
SAAT AWG DAMIT

ITBM & PENA (Cetakan Pertama, 2016)
182 halaman termasuk Bibliografi

RM28.00

Only 1 left in stock

Pengislaman dalam Kalangan Dusun Ranau (1940-1976) memperincikan peranan Pertubuhan Islam Bersatu Sabah (USIA) sebagai organisasi dakwah di Daerah Ranau. Kemuncak kepada penyebaran Islam di daerah ini ditandai dengan lahirnya pengelompokan dalam kehidupan beragama masyarakat Dusun Ranau. Gelaran “golongan tua” dan “golongan muda” mula digunakan dalam mengidentifikasikan kehidupan beragama masyarakat Dusun Ranau sehinggalah ke hari ini.

Buku ini pula dihasilkan dalam konteks yang berbeza dengan penulisan sedia ada berkenaan pengislaman masyarakat Dusun Ranau apabila mengaplikasikan pendekatan sejarah lisan sebagai sumber penambah kepada sumber dokumen sedia ada. Hal ini adalah wajar memandangkan masih banyak maklumat berharga berkenaan peristiwa tersebut yang tersimpan dalam ingatan individu pelakunya. Malahan, pendekatan ini memberi ruang kepada penulis untuk mempersembahkan maklumat dalam bentuk gambar sekali gus membantu dalam menerangkan setiap peristiwa yang diceritakan. Dengan kata lain, buku ini merupakan idea dan pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Islam Ranau dan dijelmakan dalam bentuk penulisan.

Penghasilan Pengislaman dalam Kalangan Dusun Ranau (1940-1976) hadir bersama-sama tiga matlamat utama yang cuba diketengahkan berkenaan penulisan sejarah pertapakan Islam dalam kalangan masyarakat Dusun Ranau. Pertama, mengetengahkan keperluan pengkajian semula pertapakan Islam dalam kalangan masyarakat peribumi Sabah yang sebelum ini kurang diketengahkan dalam penulisan sejarah Sabah khususnya melalui temu bual dengan pelaku-pelaku sejarah itu sendiri. Keadaan ini adalah relevan agar keterangan-keterangan yang bernilai sejarah kebangsaan tidak hilang untuk selama-lamanya. Usaha merakam dan mendokumentasikan sumber-sumber lisan adalah penting kerana dokumen sejarah akan terus kekal tetapi manusia yang mewarisi peristiwa sejarah tidak akan kekal untuk selama-lamanya.

Kedua, mengangkat peranan golongan bawahan khususnya golongan buruh Indonesia dalam penyebaran Islam di Sabah. Hal ini kerana kebanyakan penulisan sejarah pertapakan Islam di Sabah masih bersifat “sejarah dari atas”, sekali gus menafikan peranan penting yang telah dimainkan oleh golongan bawahan sewaktu era kolonial. Justeru itu, penulisan sejarah “dari bawah” ini akan menjadikan sejarah pertapakan Islam di Sabah lebih “demokratik” sifatnya kerana turut mengangkat peranan golongan bawahan dalam peristiwa tersebut. Dalam konteks pengislaman masyarakat Dusun Ranau, peranan besar yang telah dimainkan oleh buruh dari Indonesia di estet getah akan diketengahkan dengan menonjolkan kejayaannya dan bagaimana pula pengislaman besar-besaran oleh USIA memberi impak besar kepada sosiobudaya masyarakat Dusun Ranau pada hari ini.

Ketiga, menyarankan agar pemikiran sarjana yang terlalu taasub kepada keberadaan sumber dokumen dalam penulisan pertapakan dan penyebaran Islam di Sabah diubah. Pemikiran yang melihat peristiwa pengislaman masyarakat Sabah hanya dapat ditulis berdasarkan sumber dokumen atau “no document, no history” kini tidak lagi relevan. Ternyata banyak maklumat berharga yang dimiliki masyarakat Sabah masih tersimpan bersama ingatan golongan tua khususnya pengislaman golongan minoriti semasa era kolonial Keadaan ini menyebabkan penulisan-penulisan sedia ada mengenai sejarah pertapakan dan penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat Dusun Ranau masih kekurangan fakta mengenainya. Atas keperluan inilah, penulisan semula peristiwa pengislaman masyarakat Dusun Ranau perlu dilakukan agar penulisan yang bersifat kekinian dapat dihasilkan

Senarai Rajah
Senarai Jadual
Senarai Foto
Senarai Peta
Epigraf
Semadah Sebicara
Sekapur Sirih
Senarai Singkatan

BAB 1 PENGENALAN
Matlamat
Organisasi Hujah

BAB 2 PERTAPAKAN DAN PENYEBARAN ISLAM DI SABAH
Pengenalan
Kedatangan Islam ke Sabah
Perkembangan Islam dan Gerakan Mubaligh Kristian Era Kolonial
Perkembangan Islam Selepas Merdeka

BAB 3 DEMOGRAFI DAN DOKUMENTASI PENGISLAMAN DUSUN RANAU
Pengenalan
Istilah Dusun di Sabah
Suku dan Subsuku Etnik Dusun
Asal Usul Masyarakat Dusun di Sabah
— Teori keturunan dari Indo-China
— Teori keturunan orang Mongoloid
— Teori keturunan orang Cina
Legenda Asal Usul Masyarakat Dusun di Sabah
Agama dan Kepercayaan Etnik Dusun
Agama dan Kepercayaan Masyarakat Dusun Ranau
Dokumentasi Pengislaman Masyarakat Dusun Ranau
— Buku
— Tesis

BAB 4 PERTAPAKAN DAN PENYEBARAN ISLAM DI SABAH
Pengenalan
Sejarah Pertapakan Islam di Daerah Ranau
Mandur Syarif (1884-1969)
Peranan Mandur Syarif Dalam Pengislaman Masyarakat Dusun Ranau

BAB 5 DAKWAH GELOMBANG PERTAMA
Pengenalan
Pengislaman Mohd Ali Kandalis
Dakwah dari Bahagian Sarayo
Kemasukan Pendakwah dari Luar Daerah Ranau

BAB 6 DAKWAH GELOMBANG KEDUA
Pengenalan
Generasi Baharu Dusun Islam Ranau
USIA sebagai Badan Dakwah di Daerah Ranau

BAB 7 KESIMPULAN

Bibliografi
Biodata

Weight0.328 kg
Dimensions22.8 × 15.2 × 1.2 cm
Format

Author(s)

, , ,

Class

Language

Publisher

,

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.