Rubaiat Ahmad Kamal Abdullah

KEMALA adalah penerima Anugerah Sastera Negara 2011.

DBP (Cetakan Pertama, 2022)
116 halaman

RM26.00

Only 1 left in stock

Product ID: 32266 Subject: Sub-subjects: ,

Rubaiat Ahmad Kamal Abdullah menghimpunkan 100 rubaiat (puisi pendek) karya Sasterawan Negara Kemala yang menyentuh 96 tokoh berjasa dalam pelbagai bidang. Dengan mengaplikasikan kaedah bacaan idealistik, kita rasai denyut nadi Kemala terhadap sahabat-sahabatnya yang terdiri daripada sasterawan, wartawan dan pengkaji sastera itu seorang demi seorang. Rubaiat itu berjaya menyentuh indera bacaan dengan memperkenalkan tokoh, peristiwa dan kedudukannya serta membentuk personalitinya.

Sebagai sebuah karya, Rubaiat Ahmad Kamal Abdullah dapat dianggap sebagai sebuah chef-d’œuvre, iaitu teks yang membawa kelainan dalam tradisi sastera Melayu. Sangat langka sasterawan Malaysia berubaiat. Tentu sahaja rubaiat ini memperlihatkan suatu percubaan baharu, menebas hutan belantara dan membina genre yang baharu. Rubaiat Ahmad Kamal Abdullah telah menyumbang sesuatu yang berharga dalam tradisi sastera, serta diharapkan dapat melahirkan pula sebuah trend baharu, yang menjadi ikutan kepada pengarang lainnya untuk berkarya.

Setelah membaca, mengapresiasi dan masuk ke dalam batin Rubaiat Ahmad Kamal Abdullah, dan melakukan bandingan seperti yang dianjurkan dalam kaedah bacaan idealistik teori teksdealisme, membawa kita kepada suatu kesimpulan. Sesungguhnya Rubaiat Ahmad Kamal Abdullah tidak kalah dengan Rubaiyat Rumi, Rubaiyat Omar Khayyam dan Rubaiyat Hamzah Fansuri.

Kata Pengantar

Didin Tulus
Ajip Rosidi
A.Samad Said
Sapardi Djoko Damono
Hudan Hidayat
Keris Mas
Taufiq Ismail
Za’ba
H.B. Jassin
Rendra
Pak Sako
Aminuddin Baki
Datuk Onn
Slamet Sukirnanto
Didi Kempot
Tok Ku Paloh
Zulkifli Muhammad
Hamka
Wan Ahmad Rafa’i
R. Hamkama
Haji Wahid
Raja Maimunah
Abdul Hadi W.M
Yusuf Zaki Yaakub
Mana Sikana
Abdul Samad Ismail
Ahmad Boestamam
Burhanuddin el-Hilmy
Adi Rumi
Abdul Samad Ahmad
Goenawan Mohamad
Ratnamala Pengiran
Md Salleh Sarmayuda
L.K. Ara
Masuri Salikun
Arena Wati
Umar Kayam
K.Bali
Latiff Mohidin
Mat Kilau
Ranggawarsito
Tok Kenali
Haji Mat Sulong
Usman Awang
Zaihasra
Firdaus Abdullah
Umar Junus
Ma’arof Saad
Kazuko Saito
Djamal Tukimin
Nora Johor
A.Teeuw
Nahmar Jamil
Suhaimi Haji Muhammad
Teratai Abadi
Ibu Zain
Ema
Tengku Abu Bakar Husny
Ahmad Salleh
Buyong Adil
Teratai Abadi 2
Ali Audah
Leon Agusta
Dharmawijaya
Mokhtar Yassin
Hamid Jabbar
L.K. Ara 2
Siti Zainon Ismail
Shafi’e Abu Bakar
VI Braginsky
Ali Hashim Hasjmy
Abdul Karim Abdullah
Hashim Amir Hamzah
Maman S. Mahayana
Awang Tengah Latif
Goenawan Mohamad 2
Adi Rumi 2
NNZ
Sahlan M Saman
Awam il-Sarkam
Lily Siti Multatuliana
Nuthayla Anwar
Hassan Ahmad
Abdul Rahim Kajai
Noordin Hassan
Hassan Ali
Shekh Omar Basree
Mohamad Sallehudin
Joginder Singh
Muhammad Wan Dus
Budi Darma
Aspar
Talib Samat
Abu Hassan
Wahi Long
Ahmad Bakhtiar
Abdul Latiff Bakar
Ismail Hamid
Aishah Ghani
Muhammad Yamin

Weight0.2 kg
Dimensions21.4 × 14.1 × 0.8 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.