Sejarah India Moden: Imperialisme hingga Kemerdekaan

AZHARUDIN MOHAMED DALI adalah pensyarah di Jabatan Sejarah, Fakulti Seni dan Sains Sosial, Universiti Malaya.

Penerbit UM (Edisi pertama, 2019)
490 halaman

RM88.00

Only 1 left in stock

If you purchase this book you will earn 18 reward points!

Sejarah India Moden: Imperialisme hingga Kemerdekaan mengupas perkembangan sejarah India moden sejak abad ke-18 hinggalah kemerdekaan pada tahun 1947. Pelbagai aspek sejarah dikemukakan yang merangkumi ekonomi, sosial dan politik. Pada dasarnya, sejarawan saling berbalah pendapat dan mempunyai pandangan yang berbeza-beza mengenai istilah zaman moden, bukan sahaja di India tetapi juga di negara dan wilayah yang lain kerana zaman moden itu bersifat subjektif.

Namun begitu, salah satu kesepakatan dalam konteks sejarah India adalah kehadiran British dan imperialisme British di India sejak pertengahan abad ke-18 itu menjejaskan segala rupa bentuk tradisi dan warisan yang menjadi asas peradaban tradisional india. British telah membawa perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat India dan membentuk satu garisan yang memisahkan antara ‘moden’ dan ‘tradisional’. Dalam konteks perbincangan buku ini, jangka masa yang dibincangkan adalah sekitar pertengahan abad ke-18 hingga India mencapai kemerdekaan pada tahun 1947.

Buku ini mengandungi 17 bab berdasarkan galuran dan perkembangan sejarah di Asia Selatan sejak zaman awal penjajahan sehinggalah kemerdekaan.

Bab pertama menjelaskan perkembangan perkembangan sejarah yang berlaku dalam konteks zaman moden di India.

Bab kedua membicarakan mengenai kedudukan empayar Mughal yang semakin lemah pada abad ke-1 8 diikuti dengan kebangkitan kuasakuasa tempatan. Perbincangan akan merujuk kepada kemunculan dan perkembangan kuasa Mahrata, Rajput dan Sikh yang saling bersaingan dengan kerajaan Delhi dalam menetapkan kuasa di India.

Bab ketiga melihat kehadiran kuasa-kuasa Barat dan antara lain membincangkan persaingan British-Perancis serta keupayaan British untuk muncul sebagai kuasa yang lebih dominan berbanding kuasa-kuasa barat yang lain.

Bab keempat melihat kepada pembangunan tanah dan perkembangan pertanian terutamanya perkembangan beberapa jenis tanaman seperti teh, kapas, jut, chincona dan nila.

Bab kelima melihat kepada pembangunan dan eksplotasi hutan sementara bab keenam pula melihat kepada sejarah ekonomi komersil membabitkan sektor perindustrian dan perdagangan.

Bab ketujuh memberikan perhatian kepada sejarah sosial dengan tumpuan utama diberikan kepada sati dan thugi. Kedua-dua aspek ini dilihat melalui perubahan yang besar sejajar dengan kedatangan British serta perubahan yang cuba dilakukan oleh British. Dari sudut ini, halhal berkaitan dengan usaha menghapuskan sati dan membanteras thugi melalui perundangan akan turut diberikan perhatian.

Bab kelapan pula melihat kepada aspek pendidikan dan tokoh-tokoh pembaharuan yang cuba berusaha untuk mengubah pemikiran masyarakat. Tiga tokoh yang dipilih ialah Raja Ramohan Roy, Swami Dayananda Saraswati dan Sayyid Ahmad Khan.

Bab kesembilan memberikan perhatian kepada isu nasionalisme dan pemisahan Bengal.

Bab ke-10 pula memberikan perhatian kepada penglibatan India dan perkembangan di India dalam era Perang Dunia Pertama dan bab ke-11 pula melihat kepada cabaran yang dihadapi selepas perang.

Bab ke-12 memberi perhatian khusus kepada seorang tokoh besar dalam sejarah India moden iaitu Mahatma Gandhi.

Bab ke-13 pula membincangkan mengenai perkembangan politik di India pada era 1930-an.Tempoh ini merupakan tempoh yang paling signifikan dalam melihat sejarah politik dan usaha India untuk muncul sebagai sebuah negara merdeka sementara bab ke-14 pula melihat ketokohan lawaharlal Nehru sebagai pemimpin politik India yang juga Perdana Menteri India pertama setelah India mencapai kemerdekaan.

Bab ke-15 melihat kedudukan India ketika era Perang Dunia Kedua.

Bab ke-16 dan ke-17 pula melihat kepada aspek pemisahan India serta kemerdekaan dan legasi yang ditinggalkan daripada peristiwa tersebut.

Secara keseluruhannya, bab-bab yang disusun dalam Sejarah India Moden: Imperialisme hingga Kemerdekaan mempunyai perkaitan dan pertalian antara satu sama lain. Namun dalam masa yang sama, setiap bab itu juga boleh berdiri sendiri. Penyusunan yang sebegini rupa diharap akan dapat memberikan kesan yang lebih mendalam kepada kalangan yang cuba melihat sejarah India secara keseluruhannya ataupun kalangan yang hanya merujuk kepada satusatu episod dalam sejarah India. Adalah menjadi harapan agar buku ini akan dapat memperkayakan dan melengkapkan buku-buku yang sedia ada mengenai sejarah India.

Weight 0.734 kg
Dimensions 22.8 × 15.3 × 2.5 cm
Edition

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sejarah India Moden: Imperialisme hingga Kemerdekaan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *