Wacana Pantun Melayu

Kumpulan tulisan SALINAH JA’AFAR, TENGKU INTAN MARLINA TENGKU MOHD ALI, ZURINAH HASSAN, dan SHAFA’ATUSSARA SILAHUDIN

DBP (Cetakan Pertama, 2016)
181 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM30.00

Only 1 left in stock

Product ID: 26890 Subject: Sub-subjects: , ,

Wacana Pantun Melayu merupakan kumpulan esei yang khusus membicarakan pantun Melayu dalam pelbagai pendekatan sastera. Mengandungi enam esei daripada empat orang penulis wanita, yang masing-masing mempunyai kemahiran dalam bidang dan disiplin yang berlainan. Zurinah Hassan membicarakan unsur alam dalam pantun nasihat dari sudut Teori Pengkaedahan Melayu, Salinah Ja’afar menggunakan disiplin linguistik dalam membicarakan fungsi leksikal alam dalam pantun peribahasa, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali membicarakan ikon dan simbol agama dalam pantun Melayu dan Shafa’atussara Silahudin membicarakan pantun dalam lagu Melayu asli. Buku ini cukup menarik dengan perluasan bidang dan aplikasi teori sastera, khususnya dalam aspek estetika dan puitika pantun Melayu.

Pengenalan

Bab 1 Fungsi Leksikal Alam dalam Pantun Peribahasa Bahasa Melayu
Salinah Ja’afar

Bab 2 Ikon dan Simbol Agama dalam Pantun Melayu
Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali

Bab 3 Pantun Sebagai Nyanyian Lagu Melayu Asli
Shafa’atussara Silahudin

Bab 4 Unsur Alam Sebagai Kias Ibarat dalam Pantun Nasiha
Zurinah Hassan

Bab 5 Pemikiran, Diksi dan Bentuk Jenaka dalam Pantun Melayu
Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Salinah Ja’afar

Bab 6 Kritik Sosial dalam Pantun Melayu: Lambang Ketekalan Minda
Zurinah Hassan, Salinah Ja’afar & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali

Biodata
Lampiran
Bibliografi
Indeks

Weight0.235 kg
Dimensions21.5 × 14 × 1 cm
Author(s)

, , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.