Out of stock

Warisan Keilmuan Ulama Alam Melayu: Tokoh, Karya, dan Pemikiran

AHMAD FAUZI ILYAS adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah, Medan, sekah gus sebagai Direktur Pusat Studi Naskah Ulama Nusantara.

Kafilah Buku (Cetakan Pertama, 2022)
478 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM60.00

Out of stock

Warisan Keilmuan Ulama Alam Melayu: Tokoh, Karya, dan Pemikiran menawarkan data yang kaya dan baharu berkenaan khazanah keilmuan Islam di Alam Melayu dengan menghimpunkan 31 tokoh ulama yang memainkan peranan penting dalam menyuburkan budaya ilmu di Alam Melayu berserta karya-karya yang dihasilkan sebagai interaksi nyata pemikiran mereka dengan lingkungan kehidupannya. Karya-karya tersebut memuat hasil seni menilai kebenaran sesuatu teori atau pendapat secara perbincangan dan perdebatan yang terdiri daripada butir-butir pemahaman keislaman yang akhirnya menjadi sifat dan ciri keislaman di Alam Melayu itu sendiri.

Oleh sebabnya itu, tidak jarang ditemui daripada karya-karya tersebut memuatkan fatwa, amalan, dan polemik atas karya lain. Pada pengamatan penulis, terkhusus kitab-kitab yang memuat polemik panjang itulah yang menjadi salah satu penyebab pembahagian kelompok ulama Kaum Tua dan Kaum Muda, terutamanya pada awal abad 20 Masihi dalam lingkup ulama Minangkabau, baik yang berada di Haramain mahupun di tanah Minangkabau sendiri. Di wilayah ini juga, kegiatan keilmuan Islam bergerak secara dinamik di antara dua kelompok tersebut.

Bahagian pertama buku ini membahaskan tentang tokoh ulama Nusantara dari generasi abad 18 sampai 20 dengan penekanan kepada aspek usia yang dikenal pasti melalui tahun kelahiran mereka. Sumber rujukan setiap tokoh adalah karya-karya yang memuatkan biografi ulama, sama ada berbahasa Indonesia mahupun Arab, dan juga wawancara kepada ahli waris dan keturunan mereka, secara langsung mahupun di dunia maya dengan media sosialnya. Selain itu, setiap biografi ulama, akan disertai nota penjelasan karya setiap ulama dengan jumlah kitab mencapai 106 (seratus enam), yang dicetak di pelbagai tempat seperti Haramain, Mesir, Jawa, Minangkabau, Medan, Malaysia, Singapura, dan lainnya di Nusantara.

Di bahagian kedua, penulis memetakan pemikiran-pemikiran Islam di Kepulauan Melayu; akan dibahas secara khusus butiran-butiran pemikiran yang merupakan bentuk perbincangan ulama yang dimaksud dengan pemandangan kehidupan lingkungannya ataupun perdebatan dengan ulama lainnya.

Panduan Ejaan
Penghargaan

Kata Pengantar I: Mastuki HS.
Tradisi Keulamaan Melayu-Nusantara dan Poros Keulmuan Haramain: kemana Kenangan Itu?

Kata Pengantar II: Dr. Agussani, MAP.
Nusantara-Haramain dan Buku Ini: Sebuah Pengantar

Qalam Penulis

BAHAGIAN PERTAMA: BIOGRAFI DAN KARYA

Shaykh Muḥammad Zayn Aceh
Shaykh ‘Abdul Ṣamad Palembang
Shaykh Muḥammad Arshad Banjar
Shaykh Dāwud al-Faṭānī
Shaykh Aḥmad Khaṭīb Sambas
Shaykh ‘Abdul Wahab Rokan
Sayyid ‘Uthmān Betawi
Shaykh Aḥmad Khaṭīb Minangkabau
Shaykh Muḥammad Jamil Jambek
Shaykh Muḥammad Mukhtār Bogor
Shaykh Khaṭīb Muḥammad Ali Padang
Shaykh Dalīl Bayang
Shaykh Sulaymān Tambusai
Shaykh ‘Abd al-Qādir Bin Ṣābir Mandailing
Shaykh Thahir Jalaluddin Minangkabau
Shaykh Abū Bakar Muar
Shaykh Muḥammad Nur Langkat
Shaykh Sulaymān Rasūlī
Shaykh Ḥasan Maksum (Ma’ṣūm)
Shaykh Muḥammad Zayn Batu Bara
Shaykh ‘Abdul Ḥamīd Maḥmūd Asahan
Shaykh Ḥasan Bin Yaḥyā Jambi
Shaykh Ismā’īl Bin ‘Abdul Wahab Tanjung Balai
Shaykh ‘Abdul Ḥamīd al-Khaṭīb
Shaykh Baharuddin Thalib Lubis
Shaykh Muda Wali Aceh
Shaykh Muḥammad Arshad Thalib Lubis
Shaykh Zahruddīn ‘Uthmān Asahan
Shaykh ‘Abd al-Qādir Bin ‘Abd al-Muṭṭalib Mandailing
Shaykh Zakariyyā Bilah
Shaykh Yusuf Aḥmad Lubis

BAHAGIAN KEDUA: PEMIKIRAN ISLAM DI ALAM MELAYU

Azan Pertama Solat Jumaat Berjumlah Banyak
Polemik Beduk dan Kentungan
Polemik Berdiri Ketika Peringatan Maulid Nabi
Polemik Tarekat Naqshabandiyyah
Polemik Ber-Uṣallī
Tradisi ‘Bercina Buta’
Fidyah Solat dan Puasa Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia
Polemik Khutbah Jumaat dalam Bahasa Indonesia (Tempatan)
Warisan di Minangkabau
Selawat Setiap Kali Selesai Dua Rakaat Tarawih
Percaya Kepada Ulama dan Kitab Mereka
Solat Hadiah Untuk si Mati
Tradisi Memasukkan Tanah dalam Kubur
Tradisi Rabu Wekasan
Tradisi Yāsin 41
Fatwa Kepiting Kelapa
Fatwa Dinar dan Dirham, dan Zakat Atasnya
Fatwa Orang Bisu: Termasuk Mukalaf?
Fatwa Berburu Rusa

Lampiran-Lampiran
Bibliografi
Indeks
Perihal Penulis

Weight0.901 kg
Dimensions22.9 × 15.2 × 3 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.