A drawing of Mirza Salih in later life Continue reading...

Apa Yang Terjadi Apabila Sekumpulan Pelajar Muslim Tiba Di Cambridge Pada Tahun 1816 November 30, 2017 – Posted in: Chronicles from Mandala

200 tahun lalu, sekumpulan Muslim pertama  yang akan melanjutkan pelajaran di Eropah tiba di London. Mereka dihantar oleh Putera Iran bagi mengkaji sains baharu yang muncul dari revolusi perindustrian. Sewaktu awal penempatan mereka di Eropah pada bulan-bulan terakhir tahun 1815 itu, mereka amat teruja dengan keadaan masyarakat di sekeliling yang belum pernah mereka lihat sebelum ini. Para lelaki dan wanita berkumpul setiap malam di teater, yang dipanggil ‘spectacle-houses’ di situ. London juga riuh dengan kekalahan…

Continue reading