Abdul Ghapa Harun

Abdul Ghapa Harun adalah pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia.