Siri Khazanah Sastera Negara

Siri Khazanah Sastera Negara merupakan kerjasama penerbitan antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Oxford Fajar dalam memartabatkan bahasa dan kesusasteraan Melayu.