Literature

The literature list with titles on topics spanning the whole range of literary activity in the Malay world including Malay classical literature, to the contemporary literary criticisms. The collections also included completed works by Sasterawan Negara.

 • Hikayat Merong Mahawangsa: Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa
  Sale!

  Hikayat Merong Mahawangsa: Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa

  , , RM42.00
 • Syair Perlembagaan Negeri Brunei: Gagasan Persuratan Baru

  Syair Perlembagaan Negeri Brunei: Gagasan Persuratan Baru

  , , RM30.00
 • Mysticism and Poetry: A Hermeneutical Reading of the Poems of Amir Hamzah
  Out of stock

  Mysticism and Poetry: A Hermeneutical Reading of the Poems of Amir Hamzah

  , , RM35.00
 • Latifah Rabbaniah: Kumpulan Cerpen

  Latifah Rabbaniah: Kumpulan Cerpen

  RM25.00
 • Iakah Salmah?

  Iakah Salmah?

  RM30.00
 • Rampai Sari Puisi Warisan

  Rampai Sari Puisi Warisan

  , , RM20.00
 • Rukunegara – Selayang Pandang / A Brief Introduction

  Rukunegara – Selayang Pandang / A Brief Introduction

  , , RM30.00
 • Daerah Zeni
  Out of stock

  Daerah Zeni

  , RM30.00
 • Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikri
  Out of stock

  Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikri

  , RM25.00
 • Menunggu Pesawat: Kumpulan Sajak
  Out of stock

  Menunggu Pesawat: Kumpulan Sajak

  , RM20.00
 • Salasilah: Kumpulan Puisi
  Out of stock

  Salasilah: Kumpulan Puisi

  , RM22.00
 • Persuratan Melayu: Tradisional ke Moden

  Persuratan Melayu: Tradisional ke Moden

  , RM25.00
 • Sejarah Kritikan Puisi Melayu Moden, 1949-1979

  Sejarah Kritikan Puisi Melayu Moden, 1949-1979

  , RM18.00
 • Reading Approaches in Malay Literature: Critical Theory in the Making
  Out of stock

  Reading Approaches in Malay Literature: Critical Theory in the Making

  , , RM20.00
 • Teori-Teori Sastera Barat dalam Tangan Sarjana Malaysia

  Teori-Teori Sastera Barat dalam Tangan Sarjana Malaysia

  , RM45.00
 • 1001 Akal Budi Melayu: Kumpulan Puisi
  Out of stock

  1001 Akal Budi Melayu: Kumpulan Puisi

  RM24.00
 • Daftar Kata Bahasa Melayu-Bahasa Kedayan

  Daftar Kata Bahasa Melayu-Bahasa Kedayan

  , RM28.00
 • Asas Ilmu Perkamusan Melayu

  Asas Ilmu Perkamusan Melayu

  , , RM30.00
 • Kamus Idris al-Marbawi: Sumbangan dan Peranannya dalam Leksikografi Arab-Melayu

  Kamus Idris al-Marbawi: Sumbangan dan Peranannya dalam Leksikografi Arab-Melayu

  , , , RM15.00
 • Memartabatkan Persuratan Melayu

  Memartabatkan Persuratan Melayu

  , , RM12.00
 • Mestika Kata: Kosa Kata Kesusasteraan Melayu Tradisional

  Mestika Kata: Kosa Kata Kesusasteraan Melayu Tradisional

  RM40.00
 • Maulud Jawi Sebagai Tradisi Kesenian Melayu

  Maulud Jawi Sebagai Tradisi Kesenian Melayu

  , , , RM30.00
 • Tempat Jatuh Lagi Dikenang

  Tempat Jatuh Lagi Dikenang

  , , RM35.00
 • Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden
  Out of stock

  Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden

  , RM26.00
 • Layarkan Kapal dalam Embun: Sepilihan Pantun Minangkabau

  Layarkan Kapal dalam Embun: Sepilihan Pantun Minangkabau

  RM39.00
 • Rumah Kupu-kupu

  Rumah Kupu-kupu

  RM25.00
 • Badai Sastera Melayu Singapura

  Badai Sastera Melayu Singapura

  , RM35.00
 • Karya dan Kekuasaan Pengarang

  Karya dan Kekuasaan Pengarang

  RM35.00
 • Rumah Septuagenarian: Kumpulan 7 Drama Pentas
  Out of stock

  Rumah Septuagenarian: Kumpulan 7 Drama Pentas

  RM30.00
 • Cerita Sebuah Rumah

  Cerita Sebuah Rumah

  RM25.00